ਚਰੈਇਡਿਓ, ਅਸਾਮ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਰੈਇਡਿਓ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

23 ਸਤੰਬਰ 2023
59,240
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
22 ਸਤੰਬਰ 2023 59,240 +130.00
21 ਸਤੰਬਰ 2023 59,110 -560.00
20 ਸਤੰਬਰ 2023 59,670 +160.00
19 ਸਤੰਬਰ 2023 59,510 +0.00
18 ਸਤੰਬਰ 2023 59,510 +240.00
17 ਸਤੰਬਰ 2023 59,270 +0.00
16 ਸਤੰਬਰ 2023 59,270 +10.00
15 ਸਤੰਬਰ 2023 59,260 +430.00
14 ਸਤੰਬਰ 2023 58,830 -20.00
13 ਸਤੰਬਰ 2023 58,850 -30.00
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,670
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,830
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,292
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 59,610
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (22 ਸਤੰਬਰ) 59,240
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,650
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,420
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,081
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 59,460
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 59,570
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 60,140
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,380
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,348
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 58,380
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 60,140
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 60,300
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,260
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,267
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 60,300
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 58,380
ਚਰੈਇਡਿਓ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਰੈਇਡਿਓ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

23 ਸਤੰਬਰ 2023
73,360.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
22 ਸਤੰਬਰ 2023 73,360 +260.00
21 ਸਤੰਬਰ 2023 73,100 -140.00
20 ਸਤੰਬਰ 2023 73,240 +660.00
19 ਸਤੰਬਰ 2023 72,580 +10.00
18 ਸਤੰਬਰ 2023 72,570 +430.00
17 ਸਤੰਬਰ 2023 72,140 +0.00
16 ਸਤੰਬਰ 2023 72,140 +10.00
15 ਸਤੰਬਰ 2023 72,130 +1,260.00
14 ਸਤੰਬਰ 2023 70,870 -500.00
13 ਸਤੰਬਰ 2023 71,370 -480.00
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,990
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,870
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,658
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 74,980
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (22 ਸਤੰਬਰ) 73,360
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,560
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,030
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,217
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 74,210
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 75,560
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 76,570
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,060
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 73,767
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 70,060
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 75,650
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,130
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,430
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,595
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 72,850
ਚਰੈਇਡਿਓ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 70,060
ਚਰੈਇਡਿਓ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ