ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

29 ਨਵੰਬਰ 2023
62,760
+210.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
28 ਨਵੰਬਰ 2023 62,550 +950.00
27 ਨਵੰਬਰ 2023 61,600 +0.00
26 ਨਵੰਬਰ 2023 61,600 +0.00
25 ਨਵੰਬਰ 2023 61,600 +10.00
24 ਨਵੰਬਰ 2023 61,590 +310.00
23 ਨਵੰਬਰ 2023 61,280 +50.00
22 ਨਵੰਬਰ 2023 61,230 -180.00
21 ਨਵੰਬਰ 2023 61,410 +510.00
20 ਨਵੰਬਰ 2023 60,900 -40.00
19 ਨਵੰਬਰ 2023 60,940 +10.00
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 62,550
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 59,800
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 60,882
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 60,900
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਨਵੰਬਰ) 62,550
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 61,360
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,580
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,227
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 57,530
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 61,020
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,580
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 57,320
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 58,944
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 59,510
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 57,530
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,560
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,330
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 58,986
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 59,370
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 59,470
ਦੇਹਰਾਦੂਨ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

29 ਨਵੰਬਰ 2023
75,910.00
+420.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
28 ਨਵੰਬਰ 2023 75,490 +1,290.00
27 ਨਵੰਬਰ 2023 74,200 +10.00
26 ਨਵੰਬਰ 2023 74,190 +0.00
25 ਨਵੰਬਰ 2023 74,190 +10.00
24 ਨਵੰਬਰ 2023 74,180 +1,020.00
23 ਨਵੰਬਰ 2023 73,160 +130.00
22 ਨਵੰਬਰ 2023 73,030 -470.00
21 ਨਵੰਬਰ 2023 73,500 +570.00
20 ਨਵੰਬਰ 2023 72,930 -460.00
19 ਨਵੰਬਰ 2023 73,390 +0.00
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,490
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,140
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,429
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 71,420
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਨਵੰਬਰ) 75,490
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 72,980
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 66,760
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 70,631
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 69,820
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 71,780
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,870
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 69,810
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,229
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 74,860
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 69,810
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,440
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 69,920
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,102
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 74,090
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 75,440
ਦੇਹਰਾਦੂਨ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ