ਲੌਂਗਟਲਾਈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

29 ਨਵੰਬਰ 2023
63,010
+240.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
28 ਨਵੰਬਰ 2023 62,770 +950.00
27 ਨਵੰਬਰ 2023 61,820 +10.00
26 ਨਵੰਬਰ 2023 61,810 +0.00
25 ਨਵੰਬਰ 2023 61,810 +10.00
24 ਨਵੰਬਰ 2023 61,800 +300.00
23 ਨਵੰਬਰ 2023 61,500 +60.00
22 ਨਵੰਬਰ 2023 61,440 -180.00
21 ਨਵੰਬਰ 2023 61,620 +510.00
20 ਨਵੰਬਰ 2023 61,110 -40.00
19 ਨਵੰਬਰ 2023 61,150 +10.00
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 62,770
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 60,010
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 61,092
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 61,110
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਨਵੰਬਰ) 62,770
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 61,580
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,770
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,432
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 57,730
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 61,230
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,780
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 57,520
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,148
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 59,720
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 57,730
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,770
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,530
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,191
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 59,570
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 59,680
ਲੌਂਗਟਲਾਈ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

29 ਨਵੰਬਰ 2023
76,110.00
+360.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
28 ਨਵੰਬਰ 2023 75,750 +1,300.00
27 ਨਵੰਬਰ 2023 74,450 +0.00
26 ਨਵੰਬਰ 2023 74,450 +10.00
25 ਨਵੰਬਰ 2023 74,440 +0.00
24 ਨਵੰਬਰ 2023 74,440 +1,030.00
23 ਨਵੰਬਰ 2023 73,410 +130.00
22 ਨਵੰਬਰ 2023 73,280 -470.00
21 ਨਵੰਬਰ 2023 73,750 +570.00
20 ਨਵੰਬਰ 2023 73,180 -470.00
19 ਨਵੰਬਰ 2023 73,650 +10.00
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,750
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,380
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,679
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 71,670
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਨਵੰਬਰ) 75,750
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,230
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 66,990
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 70,875
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 70,060
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 72,020
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,130
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,050
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,478
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 75,120
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 70,050
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,700
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,160
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,351
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 74,350
ਲੌਂਗਟਲਾਈ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 75,700
ਲੌਂਗਟਲਾਈ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ