ਦਵਾਂਗੇਰੇ, ਕਰਨਾਟਕ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਵਾਂਗੇਰੇ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

18 ਅਗਸਤ 2022
51,780
+230.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
17 ਅਗਸਤ 2022 51,550 -340.00
16 ਅਗਸਤ 2022 51,890 -720.00
15 ਅਗਸਤ 2022 52,610 +0.00
14 ਅਗਸਤ 2022 52,610 +10.00
13 ਅਗਸਤ 2022 52,600 +0.00
12 ਅਗਸਤ 2022 52,600 +270.00
11 ਅਗਸਤ 2022 52,330 +100.00
10 ਅਗਸਤ 2022 52,230 -40.00
09 ਅਗਸਤ 2022 52,270 +10.00
08 ਅਗਸਤ 2022 52,260 +400.00
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 52,690
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,490
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,145
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 51,490
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (17 ਅਗਸਤ) 51,550
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 53,380
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,540
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,027
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 51,740
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 51,540
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 52,950
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,410
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,116
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 52,090
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 51,960
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 53,010
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,080
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 51,949
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 52,500
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 52,150
ਦਵਾਂਗੇਰੇ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਵਾਂਗੇਰੇ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

18 ਅਗਸਤ 2022
57,250.00
+180.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
17 ਅਗਸਤ 2022 57,070 -830.00
16 ਅਗਸਤ 2022 57,900 -1,580.00
15 ਅਗਸਤ 2022 59,480 +10.00
14 ਅਗਸਤ 2022 59,470 +0.00
13 ਅਗਸਤ 2022 59,470 +0.00
12 ਅਗਸਤ 2022 59,470 +960.00
11 ਅਗਸਤ 2022 58,510 -580.00
10 ਅਗਸਤ 2022 59,090 -110.00
09 ਅਗਸਤ 2022 59,200 +0.00
08 ਅਗਸਤ 2022 59,200 +1,670.00
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,480
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 57,070
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 58,431
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 58,380
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (17 ਅਗਸਤ) 57,070
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,900
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,720
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 58,051
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 59,740
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 57,750
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,850
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 60,490
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,524
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 62,610
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 60,490
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 65,470
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 60,170
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,958
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 65,470
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 63,380
ਦਵਾਂਗੇਰੇ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ