ਦਵਾਂਗੇਰੇ, ਕਰਨਾਟਕ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਵਾਂਗੇਰੇ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

07 ਦਸੰਬਰ 2023
62,410
+30.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
06 ਦਸੰਬਰ 2023 62,380 +190.00
05 ਦਸੰਬਰ 2023 62,190 -180.00
04 ਦਸੰਬਰ 2023 62,370 -960.00
03 ਦਸੰਬਰ 2023 63,330 +10.00
02 ਦਸੰਬਰ 2023 63,320 +0.00
01 ਦਸੰਬਰ 2023 63,320 +730.00
30 ਨਵੰਬਰ 2023 62,590 -330.00
29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,920 +350.00
28 ਨਵੰਬਰ 2023 62,570 +950.00
27 ਨਵੰਬਰ 2023 61,620 +0.00
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,330
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 62,190
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,818
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 63,320
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (06 ਦਸੰਬਰ) 62,380
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 62,920
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 59,820
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 61,021
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 60,910
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 62,590
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 61,380
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,590
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,244
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 57,550
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 61,030
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,590
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 57,340
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 58,955
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 59,530
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 57,540
ਦਵਾਂਗੇਰੇ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਵਾਂਗੇਰੇ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

07 ਦਸੰਬਰ 2023
74,430.00
-150.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
06 ਦਸੰਬਰ 2023 74,580 -600.00
05 ਦਸੰਬਰ 2023 75,180 -760.00
04 ਦਸੰਬਰ 2023 75,940 -1,810.00
03 ਦਸੰਬਰ 2023 77,750 +10.00
02 ਦਸੰਬਰ 2023 77,740 +0.00
01 ਦਸੰਬਰ 2023 77,740 +420.00
30 ਨਵੰਬਰ 2023 77,320 +1,140.00
29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,180 +670.00
28 ਨਵੰਬਰ 2023 75,510 +1,290.00
27 ਨਵੰਬਰ 2023 74,220 +10.00
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 77,750
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 74,580
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 76,488
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 77,740
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (06 ਦਸੰਬਰ) 74,580
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 77,320
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,150
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,734
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 71,440
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 77,320
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,000
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 66,770
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 70,649
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 69,840
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 71,790
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,890
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 69,820
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,249
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 74,880
ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 69,830
ਦਵਾਂਗੇਰੇ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ