ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

05 ਫਰਵਰੀ 2023
56,440
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440 +10.00
03 ਫਰਵਰੀ 2023 56,430 -1,250.00
02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,680 -70.00
01 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750 +720.00
31 ਜਨਵਰੀ 2023 57,030 +110.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 56,920 -200.00
29 ਜਨਵਰੀ 2023 57,120 +0.00
28 ਜਨਵਰੀ 2023 57,120 +130.00
27 ਜਨਵਰੀ 2023 56,990 -130.00
26 ਜਨਵਰੀ 2023 57,120 +10.00
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,750
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,430
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 57,075
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 57,750
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (04 ਫਰਵਰੀ) 56,440
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,120
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 54,970
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,324
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 54,970
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 57,030
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 55,000
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 53,350
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 54,313
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 53,740
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 54,970
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 53,110
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 50,170
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,083
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 50,520
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 52,770
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

05 ਫਰਵਰੀ 2023
67,660.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660 +10.00
03 ਫਰਵਰੀ 2023 67,650 -2,660.00
02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,310 +440.00
01 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870 +1,030.00
31 ਜਨਵਰੀ 2023 68,840 +240.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 68,600 +270.00
29 ਜਨਵਰੀ 2023 68,330 +10.00
28 ਜਨਵਰੀ 2023 68,320 +0.00
27 ਜਨਵਰੀ 2023 68,320 -410.00
26 ਜਨਵਰੀ 2023 68,730 +10.00
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,310
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 67,650
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,873
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 69,870
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (04 ਫਰਵਰੀ) 67,660
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,770
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 67,900
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,779
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 69,210
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 68,840
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,600
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 64,900
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 67,774
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 65,080
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 69,210
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,190
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,350
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 61,237
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 58,880
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 63,190
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ