ਸ਼ੋਪਿਅਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ੋਪਿਅਨ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

14 ਜੁਲਾਈ 2024
73,570
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
13 ਜੁਲਾਈ 2024 73,570 +10.00
12 ਜੁਲਾਈ 2024 73,560 -20.00
11 ਜੁਲਾਈ 2024 73,580 +620.00
10 ਜੁਲਾਈ 2024 72,960 +270.00
09 ਜੁਲਾਈ 2024 72,690 +100.00
08 ਜੁਲਾਈ 2024 72,590 -690.00
07 ਜੁਲਾਈ 2024 73,280 +0.00
06 ਜੁਲਾਈ 2024 73,280 +10.00
05 ਜੁਲਾਈ 2024 73,270 +710.00
04 ਜੁਲਾਈ 2024 72,560 -20.00
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,580
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,780
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,888
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 71,850
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (13 ਜੁਲਾਈ) 73,570
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,180
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,240
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,862
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 71,880
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 71,780
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,720
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,890
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,422
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 70,890
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 71,880
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,120
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,370
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,430
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ) 68,370
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) 70,660
ਸ਼ੋਪਿਅਨ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ੋਪਿਅਨ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

14 ਜੁਲਾਈ 2024
93,260.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
13 ਜੁਲਾਈ 2024 93,260 +10.00
12 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250 -1,040.00
11 ਜੁਲਾਈ 2024 94,290 +1,170.00
10 ਜੁਲਾਈ 2024 93,120 +60.00
09 ਜੁਲਾਈ 2024 93,060 +340.00
08 ਜੁਲਾਈ 2024 92,720 -950.00
07 ਜੁਲਾਈ 2024 93,670 +0.00
06 ਜੁਲਾਈ 2024 93,670 +10.00
05 ਜੁਲਾਈ 2024 93,660 +1,640.00
04 ਜੁਲਾਈ 2024 92,020 -30.00
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 94,290
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 89,740
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 92,653
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 89,740
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (13 ਜੁਲਾਈ) 93,260
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 94,140
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 87,330
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 89,708
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 91,920
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 89,590
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 96,460
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 81,110
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 88,356
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 81,250
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 91,910
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 84,160
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 75,800
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 81,900
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ) 75,800
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) 80,960
ਸ਼ੋਪਿਅਨ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ