ਸ਼ੋਪਿਅਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ੋਪਿਅਨ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

22 ਮਾਰਚ 2023
58,760
-130.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
21 ਮਾਰਚ 2023 58,890 -840.00
20 ਮਾਰਚ 2023 59,730 +50.00
19 ਮਾਰਚ 2023 59,680 +10.00
18 ਮਾਰਚ 2023 59,670 +0.00
17 ਮਾਰਚ 2023 59,670 +1,420.00
16 ਮਾਰਚ 2023 58,250 -320.00
15 ਮਾਰਚ 2023 58,570 +880.00
14 ਮਾਰਚ 2023 57,690 -130.00
13 ਮਾਰਚ 2023 57,820 +1,480.00
12 ਮਾਰਚ 2023 56,340 +0.00
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,730
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,060
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 57,158
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 55,980
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (21 ਮਾਰਚ) 58,890
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,920
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,550
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,514
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 57,920
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਫਰਵਰੀ) 55,950
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,300
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,140
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,497
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 55,140
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 57,210
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 55,170
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 53,510
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 54,479
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 53,900
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 55,130
ਸ਼ੋਪਿਅਨ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ੋਪਿਅਨ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

22 ਮਾਰਚ 2023
68,710.00
+140.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
21 ਮਾਰਚ 2023 68,570 -370.00
20 ਮਾਰਚ 2023 68,940 +160.00
19 ਮਾਰਚ 2023 68,780 +10.00
18 ਮਾਰਚ 2023 68,770 +0.00
17 ਮਾਰਚ 2023 68,770 +2,080.00
16 ਮਾਰਚ 2023 66,690 -760.00
15 ਮਾਰਚ 2023 67,450 +420.00
14 ਮਾਰਚ 2023 67,030 +340.00
13 ਮਾਰਚ 2023 66,690 +3,760.00
12 ਮਾਰਚ 2023 62,930 +0.00
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 68,940
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 61,950
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 65,389
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 64,560
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (21 ਮਾਰਚ) 68,570
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,520
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 63,770
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 66,480
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 70,090
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਫਰਵਰੀ) 64,680
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,980
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,110
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,989
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 69,420
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 69,050
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,820
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 65,100
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 67,982
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 65,270
ਸ਼ੋਪਿਅਨ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 69,420
ਸ਼ੋਪਿਅਨ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ