ਕੰਗਪੋਕਪੀ, ਮਨੀਪੁਰ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੰਗਪੋਕਪੀ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

26 ਸਤੰਬਰ 2023
59,110
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
25 ਸਤੰਬਰ 2023 59,110 -260.00
24 ਸਤੰਬਰ 2023 59,370 +0.00
23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,370 +10.00
22 ਸਤੰਬਰ 2023 59,360 +120.00
21 ਸਤੰਬਰ 2023 59,240 -560.00
20 ਸਤੰਬਰ 2023 59,800 +160.00
19 ਸਤੰਬਰ 2023 59,640 +0.00
18 ਸਤੰਬਰ 2023 59,640 +240.00
17 ਸਤੰਬਰ 2023 59,400 +10.00
16 ਸਤੰਬਰ 2023 59,390 +0.00
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,800
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,950
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,402
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 59,730
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (25 ਸਤੰਬਰ) 59,110
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,780
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,540
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,205
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 59,590
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 59,690
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 60,270
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,510
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,473
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 58,510
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 60,270
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 60,430
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,380
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,381
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 60,430
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 58,500
ਕੰਗਪੋਕਪੀ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੰਗਪੋਕਪੀ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

26 ਸਤੰਬਰ 2023
72,300.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
25 ਸਤੰਬਰ 2023 72,300 -1,220.00
24 ਸਤੰਬਰ 2023 73,520 +0.00
23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,520 +10.00
22 ਸਤੰਬਰ 2023 73,510 +250.00
21 ਸਤੰਬਰ 2023 73,260 -140.00
20 ਸਤੰਬਰ 2023 73,400 +670.00
19 ਸਤੰਬਰ 2023 72,730 +10.00
18 ਸਤੰਬਰ 2023 72,720 +420.00
17 ਸਤੰਬਰ 2023 72,300 +10.00
16 ਸਤੰਬਰ 2023 72,290 +10.00
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,150
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,020
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,848
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 75,140
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (25 ਸਤੰਬਰ) 72,300
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,720
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,180
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,369
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 74,370
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਗਸਤ) 75,720
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 76,740
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,210
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 73,924
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 70,210
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 75,810
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,290
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,580
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,748
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 73,010
ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 70,210
ਕੰਗਪੋਕਪੀ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ