ਮਹਾਸਮੁੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹਾਸਮੁੰਡ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

18 ਅਗਸਤ 2022
51,680
+190.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
17 ਅਗਸਤ 2022 51,490 -340.00
16 ਅਗਸਤ 2022 51,830 -720.00
15 ਅਗਸਤ 2022 52,550 +0.00
14 ਅਗਸਤ 2022 52,550 +10.00
13 ਅਗਸਤ 2022 52,540 +0.00
12 ਅਗਸਤ 2022 52,540 +270.00
11 ਅਗਸਤ 2022 52,270 +100.00
10 ਅਗਸਤ 2022 52,170 -40.00
09 ਅਗਸਤ 2022 52,210 +10.00
08 ਅਗਸਤ 2022 52,200 +400.00
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 52,630
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,430
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,084
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 51,430
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (17 ਅਗਸਤ) 51,490
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 53,320
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,470
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 51,966
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 51,680
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 51,470
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 52,890
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,350
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,056
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 52,030
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 51,900
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 52,950
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 51,020
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 51,889
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 52,440
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 52,090
ਮਹਾਸਮੁੰਡ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹਾਸਮੁੰਡ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

18 ਅਗਸਤ 2022
57,140.00
+140.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
17 ਅਗਸਤ 2022 57,000 -830.00
16 ਅਗਸਤ 2022 57,830 -1,580.00
15 ਅਗਸਤ 2022 59,410 +10.00
14 ਅਗਸਤ 2022 59,400 +0.00
13 ਅਗਸਤ 2022 59,400 +10.00
12 ਅਗਸਤ 2022 59,390 +940.00
11 ਅਗਸਤ 2022 58,450 -570.00
10 ਅਗਸਤ 2022 59,020 -110.00
09 ਅਗਸਤ 2022 59,130 +0.00
08 ਅਗਸਤ 2022 59,130 +1,670.00
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,410
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 57,000
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 58,362
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਗਸਤ) 58,310
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਗਸਤ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (17 ਅਗਸਤ) 57,000
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,840
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,660
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 57,986
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 59,670
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜੁਲਾਈ) 57,680
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,770
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 60,420
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,451
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 62,530
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 60,420
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 65,390
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 60,100
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,884
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 65,390
ਮਹਾਸਮੁੰਡ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 63,310
ਮਹਾਸਮੁੰਡ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ