ਮੋਕੋਕਚੰਗ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੋਕੋਕਚੰਗ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

24 ਜੁਲਾਈ 2024
69,030
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
23 ਜੁਲਾਈ 2024 69,030 -4,260.00
22 ਜੁਲਾਈ 2024 73,290 -260.00
21 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550 +10.00
20 ਜੁਲਾਈ 2024 73,540 +10.00
19 ਜੁਲਾਈ 2024 73,530 -1,180.00
18 ਜੁਲਾਈ 2024 74,710 +80.00
17 ਜੁਲਾਈ 2024 74,630 -160.00
16 ਜੁਲਾਈ 2024 74,790 +800.00
15 ਜੁਲਾਈ 2024 73,990 +210.00
14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,780 +10.00
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,790
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 69,030
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 73,261
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 72,050
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (23 ਜੁਲਾਈ) 69,030
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,390
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,430
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,032
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 72,080
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 71,980
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,930
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,090
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,622
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 71,090
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 72,080
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,320
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,560
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,628
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ) 68,560
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) 70,860
ਮੋਕੋਕਚੰਗ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੋਕੋਕਚੰਗ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

24 ਜੁਲਾਈ 2024
85,370.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
23 ਜੁਲਾਈ 2024 85,370 -4,190.00
22 ਜੁਲਾਈ 2024 89,560 -540.00
21 ਜੁਲਾਈ 2024 90,100 +10.00
20 ਜੁਲਾਈ 2024 90,090 +0.00
19 ਜੁਲਾਈ 2024 90,090 -2,120.00
18 ਜੁਲਾਈ 2024 92,210 -170.00
17 ਜੁਲਾਈ 2024 92,380 -1,830.00
16 ਜੁਲਾਈ 2024 94,210 +1,150.00
15 ਜੁਲਾਈ 2024 93,060 -470.00
14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,530 +10.00
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 94,550
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 85,370
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 92,105
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੁਲਾਈ) 89,990
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੁਲਾਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (23 ਜੁਲਾਈ) 85,370
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 94,400
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 87,570
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 89,876
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 92,170
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਜੂਨ) 89,830
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 96,720
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 81,330
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 88,602
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 81,470
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 92,170
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 84,400
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 76,010
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 82,128
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ) 76,010
ਮੋਕੋਕਚੰਗ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) 81,180
ਮੋਕੋਕਚੰਗ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ