ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

08 ਫਰਵਰੀ 2023
57,290
-90.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
07 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380 +230.00
06 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150 +400.00
05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750 +0.00
04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750 +0.00
03 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750 -1,250.00
02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000 -70.00
01 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070 +720.00
31 ਜਨਵਰੀ 2023 57,350 +110.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 57,240 -200.00
29 ਜਨਵਰੀ 2023 57,440 +10.00
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 58,070
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,750
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 57,264
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 58,070
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (07 ਫਰਵਰੀ) 57,380
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,440
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,280
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,639
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 55,280
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 57,350
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 55,300
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 53,640
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 54,615
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 54,040
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 55,270
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 53,410
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 50,450
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,374
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 50,800
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 53,060
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

08 ਫਰਵਰੀ 2023
67,790.00
+40.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
07 ਫਰਵਰੀ 2023 67,750 -100.00
06 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850 -190.00
05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,040 +10.00
04 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030 +0.00
03 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030 -2,670.00
02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,700 +440.00
01 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260 +1,040.00
31 ਜਨਵਰੀ 2023 69,220 +240.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 68,980 +270.00
29 ਜਨਵਰੀ 2023 68,710 +10.00
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,700
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 67,750
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,666
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 70,260
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (07 ਫਰਵਰੀ) 67,750
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,160
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,280
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 69,161
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 69,600
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 69,220
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,990
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 65,260
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,152
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 65,440
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 69,590
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,540
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,680
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 61,577
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 59,210
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 63,540
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ