ਸੇਰਸ਼ਿਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੇਰਸ਼ਿਪ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

15 ਜੂਨ 2024
72,220
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
14 ਜੂਨ 2024 72,220 +820.00
13 ਜੂਨ 2024 71,400 -760.00
12 ਜੂਨ 2024 72,160 +400.00
11 ਜੂਨ 2024 71,760 +100.00
10 ਜੂਨ 2024 71,660 +80.00
09 ਜੂਨ 2024 71,580 +10.00
08 ਜੂਨ 2024 71,570 +0.00
07 ਜੂਨ 2024 71,570 -1,780.00
06 ਜੂਨ 2024 73,350 +590.00
05 ਜੂਨ 2024 72,760 +540.00
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,350
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,400
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,054
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 72,040
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (14 ਜੂਨ) 72,220
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,890
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,050
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,584
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 71,050
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 72,040
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,280
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,530
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,590
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ) 68,530
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) 70,820
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 68,300
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 63,920
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 66,162
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 63,920
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਾਰਚ) 67,900
ਸੇਰਸ਼ਿਪ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੇਰਸ਼ਿਪ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

15 ਜੂਨ 2024
89,710.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
14 ਜੂਨ 2024 89,710 +1,190.00
13 ਜੂਨ 2024 88,520 -2,430.00
12 ਜੂਨ 2024 90,950 +1,770.00
11 ਜੂਨ 2024 89,180 -1,350.00
10 ਜੂਨ 2024 90,530 +1,120.00
09 ਜੂਨ 2024 89,410 +10.00
08 ਜੂਨ 2024 89,400 +10.00
07 ਜੂਨ 2024 89,390 -4,960.00
06 ਜੂਨ 2024 94,350 +3,280.00
05 ਜੂਨ 2024 91,070 +950.00
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 94,350
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 88,520
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 90,674
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜੂਨ) 92,130
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜੂਨ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (14 ਜੂਨ) 89,710
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 96,670
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 81,290
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 88,555
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਈ) 81,430
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਈ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਈ) 92,120
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 84,350
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 75,970
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 82,085
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ) 75,970
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) 81,140
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,980
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 72,480
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 74,835
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 72,480
ਸੇਰਸ਼ਿਪ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਮਾਰਚ) 75,440
ਸੇਰਸ਼ਿਪ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ