ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

02 ਮਾਰਚ 2024
63,980
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
01 ਮਾਰਚ 2024 63,980 +1,080.00
29 ਫਰਵਰੀ 2024 62,900 +320.00
28 ਫਰਵਰੀ 2024 62,580 -90.00
27 ਫਰਵਰੀ 2024 62,670 +160.00
26 ਫਰਵਰੀ 2024 62,510 -160.00
25 ਫਰਵਰੀ 2024 62,670 +10.00
24 ਫਰਵਰੀ 2024 62,660 +0.00
23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,660 +360.00
22 ਫਰਵਰੀ 2024 62,300 -160.00
21 ਫਰਵਰੀ 2024 62,460 +10.00
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,980
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 63,980
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 63,980
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 63,980
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 63,980
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,180
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 61,690
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,501
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 63,180
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (29 ਫਰਵਰੀ) 62,900
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,700
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 61,900
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,677
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 63,700
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 62,960
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 64,000
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 61,360
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,808
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 63,570
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 63,560
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

02 ਮਾਰਚ 2024
72,530.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
01 ਮਾਰਚ 2024 72,530 +1,010.00
29 ਫਰਵਰੀ 2024 71,520 +2,130.00
28 ਫਰਵਰੀ 2024 69,390 -360.00
27 ਫਰਵਰੀ 2024 69,750 -250.00
26 ਫਰਵਰੀ 2024 70,000 -1,010.00
25 ਫਰਵਰੀ 2024 71,010 +0.00
24 ਫਰਵਰੀ 2024 71,010 +10.00
23 ਫਰਵਰੀ 2024 71,000 +230.00
22 ਫਰਵਰੀ 2024 70,770 -450.00
21 ਫਰਵਰੀ 2024 71,220 -560.00
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 72,530
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 72,530
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,530
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 72,530
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 72,530
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 72,670
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 69,390
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 71,259
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 72,670
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (29 ਫਰਵਰੀ) 71,520
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 74,700
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,210
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,500
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 74,700
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 72,680
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 78,060
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 71,670
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 74,899
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 78,050
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 74,660
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ