ਮੋਰੀਗਾਓਂ, ਅਸਾਮ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੋਰੀਗਾਓਂ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

05 ਫਰਵਰੀ 2023
56,630
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630 +0.00
03 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630 -1,250.00
02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,880 -70.00
01 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950 +720.00
31 ਜਨਵਰੀ 2023 57,230 +110.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 57,120 +0.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 57,120 -200.00
29 ਜਨਵਰੀ 2023 57,320 +10.00
28 ਜਨਵਰੀ 2023 57,310 +120.00
27 ਜਨਵਰੀ 2023 57,190 -120.00
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,950
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,630
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 57,273
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 57,950
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (04 ਫਰਵਰੀ) 56,630
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,320
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,160
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,538
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 55,160
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 57,230
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 55,190
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 53,530
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 54,500
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 53,930
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 55,150
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 53,300
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 50,340
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 52,263
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 50,690
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 52,950
ਮੋਰੀਗਾਓਂ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੋਰੀਗਾਓਂ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

05 ਫਰਵਰੀ 2023
67,890.00
+0.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890 +10.00
03 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880 -2,670.00
02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,550 +440.00
01 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110 +1,040.00
31 ਜਨਵਰੀ 2023 69,070 +230.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 68,840 +0.00
30 ਜਨਵਰੀ 2023 68,840 +280.00
29 ਜਨਵਰੀ 2023 68,560 +0.00
28 ਜਨਵਰੀ 2023 68,560 +10.00
27 ਜਨਵਰੀ 2023 68,550 -410.00
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,550
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 67,880
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 69,108
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 70,110
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (04 ਫਰਵਰੀ) 67,890
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,010
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,130
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 69,010
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 69,450
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 69,070
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,840
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 65,120
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,008
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 65,300
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 69,440
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,400
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 58,550
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 61,447
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 59,090
ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 63,400
ਮੋਰੀਗਾਓਂ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ