ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,100
ਨਿਕੋਬਾਰ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,100
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,100

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,580
ਨਿਕੋਬਾਰ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,580
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,580