ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,380
ਨਿਕੋਬਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,380
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,380

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਨਿਕੋਬਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830