ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 71,840
ਨਿਕੋਬਾਰ 26 ਮਈ 2024 71,840
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 26 ਮਈ 2024 71,840

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 91,040
ਨਿਕੋਬਾਰ 26 ਮਈ 2024 91,040
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 26 ਮਈ 2024 91,040