ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਚੰਬਾ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਹਮੀਰਪੁਰ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਕਾਂਗੜਾ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਕਿੰਨੌਰ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਕੁੱਲੂ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਲਾਹੂਲ ਅਤੇ ਸਪੀਤੀ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਮੰਡੀ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਸ਼ਿਮਲਾ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਸਿਰਮੌਰ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
ਸੋਲਨ 01 ਜੂਨ 2023 59,950
Aਨਾ 01 ਜੂਨ 2023 59,950

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਚੰਬਾ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਹਮੀਰਪੁਰ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਕਾਂਗੜਾ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਕਿੰਨੌਰ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਕੁੱਲੂ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਲਾਹੂਲ ਅਤੇ ਸਪੀਤੀ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਮੰਡੀ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਸ਼ਿਮਲਾ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਸਿਰਮੌਰ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
ਸੋਲਨ 01 ਜੂਨ 2023 71,980
Aਨਾ 01 ਜੂਨ 2023 71,980