ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

11 ਦਸੰਬਰ 2023
61,420
-490.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
10 ਦਸੰਬਰ 2023 61,910 +0.00
09 ਦਸੰਬਰ 2023 61,910 +10.00
08 ਦਸੰਬਰ 2023 61,900 -730.00
07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,630 +120.00
06 ਦਸੰਬਰ 2023 62,510 +190.00
05 ਦਸੰਬਰ 2023 62,320 -190.00
04 ਦਸੰਬਰ 2023 62,510 -950.00
03 ਦਸੰਬਰ 2023 63,460 +0.00
02 ਦਸੰਬਰ 2023 63,460 +10.00
01 ਦਸੰਬਰ 2023 63,450 +730.00
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,460
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 61,900
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 62,606
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 63,450
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (10 ਦਸੰਬਰ) 61,910
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 63,050
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 59,940
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 61,150
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 61,040
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 62,720
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 61,510
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 56,710
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,369
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 57,670
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 61,160
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,720
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 57,460
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 59,084
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 59,650
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 57,660
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

11 ਦਸੰਬਰ 2023
71,850.00
-680.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
10 ਦਸੰਬਰ 2023 72,530 +0.00
09 ਦਸੰਬਰ 2023 72,530 +10.00
08 ਦਸੰਬਰ 2023 72,520 -1,840.00
07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,360 -380.00
06 ਦਸੰਬਰ 2023 74,740 -600.00
05 ਦਸੰਬਰ 2023 75,340 -760.00
04 ਦਸੰਬਰ 2023 76,100 -1,820.00
03 ਦਸੰਬਰ 2023 77,920 +10.00
02 ਦਸੰਬਰ 2023 77,910 +10.00
01 ਦਸੰਬਰ 2023 77,900 +410.00
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 77,920
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 72,520
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 75,185
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 77,900
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (10 ਦਸੰਬਰ) 72,530
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 77,490
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 70,300
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,888
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਨਵੰਬਰ) 71,590
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਨਵੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਨਵੰਬਰ) 77,490
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 73,160
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 66,920
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 70,800
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਅਕਤੂਬਰ) 69,980
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਅਕਤੂਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਅਕਤੂਬਰ) 71,950
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 75,050
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 69,970
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 72,402
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਸਤੰਬਰ) 75,040
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਸਤੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (30 ਸਤੰਬਰ) 69,980
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ