ਅਲਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਲਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਲੀਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਲਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਭਰਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਭਿਵਾਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚਰਕੀ ਦਾਦਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਦੌਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਧੌਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਦੁਆਰਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੁੜਗਾਉਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਹਥ੍ਰਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜੈਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਝੱਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਝੁੰਝੂਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਕਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਮਹਿੰਦਰਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਮਥੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੇਵਾਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਨਰੇਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਪਲਵਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਰੇਵਾੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਰੋਹਿਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਰੋਹਤਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,810
ਸਾਕੇਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਸੀਕਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,730
ਅਲਵਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਲਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਲੀਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਲਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਭਰਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਭਿਵਾਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚਰਕੀ ਦਾਦਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਦੌਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਧੌਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਦੁਆਰਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੁੜਗਾਉਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਹਥ੍ਰਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜੈਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਝੱਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਝੁੰਝੂਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਕਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਮਹਿੰਦਰਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਮਥੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੇਵਾਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਨਰੇਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਪਲਵਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਰੇਵਾੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਰੋਹਿਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਰੋਹਤਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,950
ਸਾਕੇਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਸੀਕਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,850
ਅਲਵਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ