ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਮੋੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਚਮੋਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਚੰਪਾਵਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਹਰਿਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਨੈਨੀਤਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਪਉੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਪੀਲੀਭੀਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪਿਥੌਰਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਰਾਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਟਹਿਰੀ ਗੜਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਮੋੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਚਮੋਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਚੰਪਾਵਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਹਰਿਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਨੈਨੀਤਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਪਉੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਪੀਲੀਭੀਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪਿਥੌਰਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਰਾਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਟਹਿਰੀ ਗੜਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ