ਬਲਰਾਮਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਲਰਾਮਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਹਰਾਇਚ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਸਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਂਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਰਖਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਨ. 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸ਼ਰਵਸਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਲਰਾਮਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਲਰਾਮਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਹਰਾਇਚ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਸਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਂਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਰਖਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਨ. 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸ਼ਰਵਸਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਲਰਾਮਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ