ਬੰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬੰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
Iyaਰਈਆ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਬੰਦਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਛਤਰਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,690
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਫਤਿਹਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਹਮੀਰਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਜਲੌਣ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਮਹੋਬਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਪੰਨਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,690
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਰੀਵਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,690
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਸਤਨਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,690
ਉਨਾਓ 22 ਜੂਨ 2024 71,640
ਬੰਦਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬੰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
Iyaਰਈਆ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਬੰਦਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਛਤਰਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,490
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਫਤਿਹਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਹਮੀਰਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਜਲੌਣ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਮਹੋਬਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਪੰਨਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,490
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਰੀਵਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,490
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਸਤਨਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,490
ਉਨਾਓ 22 ਜੂਨ 2024 89,410
ਬੰਦਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ