ਬੰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬੰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
Iyaਰਈਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਛਤਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਫਤਿਹਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਮੀਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਲੌਣ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਹੋਬਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪੰਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰੀਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਤਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਉਨਾਓ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬੰਦਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬੰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
Iyaਰਈਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਛਤਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਫਤਿਹਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਮੀਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਲੌਣ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਹੋਬਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੰਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰੀਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਤਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਉਨਾਓ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬੰਦਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ