ਚਮੋਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਮੋਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਮੋੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਚਮੋਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਚੰਪਾਵਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਦੇਹਰਾਦੂਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਹਰਿਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਨੈਨੀਤਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਪਉੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਪਿਥੌਰਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਟਹਿਰੀ ਗੜਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਚਮੋਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਮੋਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਮੋੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਚਮੋਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਚੰਪਾਵਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਦੇਹਰਾਦੂਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਹਰਿਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਨੈਨੀਤਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਪਉੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਪਿਥੌਰਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਟਹਿਰੀ ਗੜਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਚਮੋਲੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ