ਏਟਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਏਟਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਅਲੀਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਅਮਰੋਹਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
Iyaਰਈਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਭਰਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਭਿੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਬੁਡੌਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਧੌਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਏਟਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਇਟਾਵਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਗਵਾਲੀਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਹਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਹਰਦੋਈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਹਥ੍ਰਾਸ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਕੰਨਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਮੈਨਪੁਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਮਥੁਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਮੋਰੈਨਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਪਲਵਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,160
ਰਾਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਸੰਬਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਏਟਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਏਟਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਅਲੀਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਅਮਰੋਹਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
Iyaਰਈਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਰਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਭਿੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਬੁਡੌਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਧੌਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਏਟਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਇਟਾਵਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਗਵਾਲੀਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਹਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਹਰਦੋਈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਹਥ੍ਰਾਸ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਕੰਨਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਮੈਨਪੁਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਮਥੁਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਮੋਰੈਨਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਪਲਵਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,790
ਰਾਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਸੰਬਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਏਟਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ