ਹਥ੍ਰਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਥ੍ਰਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਅਲੀਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਅਲਵਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,180
ਅਮਰੋਹਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਭਰਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,180
ਭਿੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਬੁਡੌਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਧੌਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,180
ਦੁਆਰਕਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਏਟਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਇਟਾਵਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਗੁੜਗਾਉਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਗਵਾਲੀਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਹਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਹਥ੍ਰਾਸ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਮੈਨਪੁਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਮਥੁਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਮੇਰਠ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਮੇਵਾਤ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਮੋਰੈਨਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਨਰੇਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਪਲਵਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਰੇਵਾੜੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਰੋਹਿਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਸਾਕੇਤ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਸੰਬਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,200
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਹਥ੍ਰਾਸ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਥ੍ਰਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਅਲੀਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਅਲਵਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਅਮਰੋਹਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਭਰਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਿੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,910
ਬੁਡੌਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਧੌਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਦੁਆਰਕਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਏਟਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਇਟਾਵਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਗੁੜਗਾਉਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਗਵਾਲੀਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,910
ਹਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਹਥ੍ਰਾਸ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮੈਨਪੁਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮਥੁਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮੇਰਠ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮੇਵਾਤ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮੋਰੈਨਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,910
ਨਰੇਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਪਲਵਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰੇਵਾੜੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰੋਹਿਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਸਾਕੇਤ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਸੰਬਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਹਥ੍ਰਾਸ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ