ਕੰਨਜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੰਨਜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
Iyaਰਈਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਭਿੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,290
ਬੁਡੌਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਏਟਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਇਟਾਵਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਫਤਿਹਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਹਮੀਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਹਰਦੋਈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਜਲੌਣ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਕੰਨਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਲਖੀਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਲਖਨ. 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਮੈਨਪੁਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਸੀਤਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਉਨਾਓ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,240
ਕੰਨਜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੰਨਜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
Iyaਰਈਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਭਿੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਬੁਡੌਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਏਟਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਇਟਾਵਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਫਤਿਹਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਹਮੀਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਹਰਦੋਈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਜਲੌਣ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਕੰਨਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਲਖੀਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਲਖਨ. 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਮੈਨਪੁਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਸੀਤਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਉਨਾਓ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਕੰਨਜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ