ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
Iyaਰਈਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਭਿੰਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਇਟਾਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਫਤਿਹਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਰਦੋਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਲੌਣ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੰਨਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਨ. 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਹੋਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੈਨਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੀਤਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਉਨਾਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
Iyaਰਈਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਭਿੰਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਇਟਾਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਫਤਿਹਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਰਦੋਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਲੌਣ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੰਨਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਨ. 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਹੋਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੈਨਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੀਤਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਉਨਾਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ