ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
Iyaਰਈਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਬੰਦਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਭਿੰਡ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,070
ਇਟਾਵਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਫਤਿਹਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਹਮੀਰਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਹਰਦੋਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਜਲੌਣ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਕੰਨਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਲਖਨ. 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਮਹੋਬਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਮੈਨਪੁਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਸੀਤਾਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਉਨਾਓ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
Iyaਰਈਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਬੰਦਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਭਿੰਡ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,780
ਇਟਾਵਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਫਤਿਹਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਹਮੀਰਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਹਰਦੋਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਜਲੌਣ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਕੰਨਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਲਖਨ. 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਮਹੋਬਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਮੈਨਪੁਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਸੀਤਾਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਉਨਾਓ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ