ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਆਜ਼ਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਚੰਦੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੜ੍ਹਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜੌਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੈਮੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰੀਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸੋਨਭੱਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਵਾਰਾਣਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਆਜ਼ਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਚੰਦੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੜ੍ਹਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜੌਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੈਮੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰੀਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸੋਨਭੱਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਵਾਰਾਣਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ