ਰਾਏਬਰੇਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਏਬਰੇਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਹਰਾਇਚ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਫਤਿਹਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਂਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜੌਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੰਨਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਨ. 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੀਤਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਉਨਾਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਾਏਬਰੇਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਏਬਰੇਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਮੇਠੀ / ਸੀਐਸਐਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਹਰਾਇਚ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਰਾਬੰਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਫਤਿਹਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਂਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜੌਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੰਨਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਨ. 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਾਏਬਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੀਤਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਉਨਾਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਾਏਬਰੇਲੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ