ਸੰਬਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੰਬਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਅਲਮੋੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,540
ਅਮਰੋਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਾਗਪਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਰੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਿਜਨੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬੁਡੌਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਦੁਆਰਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਏਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੁੜਗਾਉਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਹਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਰਿਦੁਆਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,540
ਹਥ੍ਰਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੈਨਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਥੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੇਰਠ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨੈਨੀਤਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,540
ਨਰੇਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਪਲਵਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਪੀਲੀਭੀਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰੋਹਿਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਸਾਕੇਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਸੰਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸ਼ਾਮਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,540
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,410
ਸੰਬਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੰਬਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਅਲਮੋੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,780
ਅਮਰੋਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਾਗਪਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਰੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਿਜਨੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬੁਡੌਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਦੁਆਰਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਏਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੁੜਗਾਉਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਹਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਰਿਦੁਆਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,780
ਹਥ੍ਰਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੈਨਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਥੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੇਰਠ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨੈਨੀਤਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,780
ਨਰੇਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਪਲਵਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਪੀਲੀਭੀਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰੋਹਿਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਸਾਕੇਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਸੰਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸ਼ਾਮਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,780
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,630
ਸੰਬਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ