ਸੋਨਭੱਦਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਨਭੱਦਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਬਕਸਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਚੰਦੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜੌਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੈਮੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕੋਰਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰੋਹਤਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸਿੱਧੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸੋਨਭੱਦਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੂਰਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਵਾਰਾਣਸੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੋਨਭੱਦਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਨਭੱਦਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਬਕਸਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਚੰਦੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜੌਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੈਮੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕੋਰਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰੋਹਤਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਿੱਧੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸੋਨਭੱਦਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੂਰਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਵਾਰਾਣਸੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੋਨਭੱਦਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ