ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਇਡੁੱਕੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਕੋਲਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕੋਟਯਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਤਿਰੂਨੈਲਵੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਇਡੁੱਕੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਕੋਲਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕੋਟਯਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਤਿਰੂਨੈਲਵੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ