Hala ಲಾವರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

Hala ಲಾವರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

02 ಜೂನ್ 2023
60,190
+20.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಜೂನ್ 2023 60,170 +10.00
31 ಮೇ 2023 60,160 +10.00
30 ಮೇ 2023 60,150 +510.00
29 ಮೇ 2023 59,640 +80.00
28 ಮೇ 2023 59,560 +10.00
27 ಮೇ 2023 59,550 +0.00
26 ಮೇ 2023 59,550 -90.00
25 ಮೇ 2023 59,640 -370.00
24 ಮೇ 2023 60,010 -390.00
23 ಮೇ 2023 60,400 -20.00
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,170
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,170
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,170
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,170
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,170
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,580
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,550
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,505
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 60,000
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 60,160
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,230
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,520
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,238
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 59,520
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 60,000
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,760
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 54,960
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,779
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 55,880
Hala ಲಾವರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 59,510
Hala ಲಾವರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Hala ಲಾವರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

02 ಜೂನ್ 2023
72,820.00
+130.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಜೂನ್ 2023 72,690 +480.00
31 ಮೇ 2023 72,210 +1,070.00
30 ಮೇ 2023 71,140 -30.00
29 ಮೇ 2023 71,170 -170.00
28 ಮೇ 2023 71,340 +0.00
27 ಮೇ 2023 71,340 +10.00
26 ಮೇ 2023 71,330 +1,070.00
25 ಮೇ 2023 70,260 -830.00
24 ಮೇ 2023 71,090 -1,090.00
23 ಮೇ 2023 72,180 -560.00
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,690
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,690
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,690
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,690
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,690
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,980
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,260
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,755
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 75,390
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 72,210
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,170
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,200
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,802
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 72,280
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,390
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,280
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,840
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,972
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,440
Hala ಲಾವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 72,280
Hala ಲಾವರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ