U ರಂಗಾಬಾದ್, ಬಿಹಾರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
72,950
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,950 +760.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,190 +330.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,860 +0.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,860 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,850 +270.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,580 +440.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,140 -110.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,250 +410.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,840 +340.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,500 +0.00
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,950
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,220
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,842
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,220
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 72,950
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,000
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,640
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 65,866
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,640
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,600
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,850
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,360
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,171
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,850
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,570
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,360
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,570
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,347
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,360
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,630
U ರಂಗಾಬಾದ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
83,650.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,650 -320.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,970 +770.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,200 +10.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,190 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,180 +160.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,020 +270.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,750 +200.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,550 +560.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 81,990 +1,030.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 80,960 +10.00
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 83,970
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,630
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,413
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,630
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 83,650
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,640
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,150
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,499
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,150
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,100
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,290
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,030
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,885
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,290
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,140
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,310
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,830
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,118
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,310
U ರಂಗಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,300
U ರಂಗಾಬಾದ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ