ಕೇರಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಕೇರಳ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಕೇರಳ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಇಡುಕ್ಕಿ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಕಣ್ಣೂರು 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಕಾಸರಗೋಡು 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಕೊಲ್ಲಂ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಮಲಪ್ಪುರಂ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ತ್ರಿಶೂರ್ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660
ವಯನಾಡ್ 21 ಜನವರಿ 2022 49,660

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಇಡುಕ್ಕಿ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಕಣ್ಣೂರು 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಕಾಸರಗೋಡು 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಕೊಲ್ಲಂ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಮಲಪ್ಪುರಂ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ತ್ರಿಶೂರ್ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110
ವಯನಾಡ್ 21 ಜನವರಿ 2022 66,110