ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಇಡುಕ್ಕಿ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಕಣ್ಣೂರು 27 ಮೇ 2024 72,080
ಕಾಸರಗೋಡು 27 ಮೇ 2024 72,080
ಕೊಲ್ಲಂ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಮಲಪ್ಪುರಂ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 27 ಮೇ 2024 72,080
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 27 ಮೇ 2024 72,080
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 27 ಮೇ 2024 72,080
ತ್ರಿಶೂರ್ 27 ಮೇ 2024 72,080
ವಯನಾಡ್ 27 ಮೇ 2024 72,080

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಇಡುಕ್ಕಿ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಕಣ್ಣೂರು 27 ಮೇ 2024 92,300
ಕಾಸರಗೋಡು 27 ಮೇ 2024 92,300
ಕೊಲ್ಲಂ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಮಲಪ್ಪುರಂ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 27 ಮೇ 2024 92,300
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 27 ಮೇ 2024 92,300
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 27 ಮೇ 2024 92,300
ತ್ರಿಶೂರ್ 27 ಮೇ 2024 92,300
ವಯನಾಡ್ 27 ಮೇ 2024 92,300