ಅನಂತಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅನಂತಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬಳ್ಳಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಡಪ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ತುಮಕೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಅನಂತಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅನಂತಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬಳ್ಳಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಡಪ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ತುಮಕೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಅನಂತಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ