Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Gautam Budh Nagar : Gold Rate

22 June 2024
71,640
+0.00
Date Price Change
21 June 2024 71,640 -140.00
19 June 2024 71,780 +60.00
18 June 2024 71,720 +200.00
17 June 2024 71,520 -450.00
16 June 2024 71,970 +10.00
15 June 2024 71,960 +0.00
14 June 2024 71,960 +830.00
13 June 2024 71,130 -770.00
12 June 2024 71,900 +410.00
11 June 2024 71,490 +90.00
Gautam Budh Nagar Gold Rate - June : Highest Price 73,080
Gautam Budh Nagar Gold Rate - June : Lowest Price 71,130
Gautam Budh Nagar Gold Rate - June : Average Price 71,781
Gautam Budh Nagar Gold Rate - June : Opening Price (01 June) 71,780
Gautam Budh Nagar Gold Rate - June : Closing Price (21 June) 71,640
Gautam Budh Nagar Gold Rate - May : Highest Price 74,610
Gautam Budh Nagar Gold Rate - May : Lowest Price 70,790
Gautam Budh Nagar Gold Rate - May : Average Price 72,316
Gautam Budh Nagar Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 70,790
Gautam Budh Nagar Gold Rate - May : Closing Price (31 May) 71,770
Gautam Budh Nagar Gold Rate - April : Highest Price 73,010
Gautam Budh Nagar Gold Rate - April : Lowest Price 68,270
Gautam Budh Nagar Gold Rate - April : Average Price 71,326
Gautam Budh Nagar Gold Rate - April : Opening Price (01 April) 68,270
Gautam Budh Nagar Gold Rate - April : Closing Price (30 April) 70,560
Gautam Budh Nagar Gold Rate - March : Highest Price 68,050
Gautam Budh Nagar Gold Rate - March : Lowest Price 63,690
Gautam Budh Nagar Gold Rate - March : Average Price 65,918
Gautam Budh Nagar Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 63,690
Gautam Budh Nagar Gold Rate - March : Closing Price (31 March) 67,650
Gautam Budh Nagar - All Cities Near : Gold Price

Gautam Budh Nagar : Silver Rate

22 June 2024
89,410.00
+0.00
Date Price Change
21 June 2024 89,410 -360.00
19 June 2024 89,770 +500.00
18 June 2024 89,270 +160.00
17 June 2024 89,110 -280.00
16 June 2024 89,390 +0.00
15 June 2024 89,390 +10.00
14 June 2024 89,380 +1,180.00
13 June 2024 88,200 -2,410.00
12 June 2024 90,610 +1,760.00
11 June 2024 88,850 -1,350.00
Gautam Budh Nagar Silver Rate - June : Highest Price 94,000
Gautam Budh Nagar Silver Rate - June : Lowest Price 88,200
Gautam Budh Nagar Silver Rate - June : Average Price 90,054
Gautam Budh Nagar Silver Rate - June : Opening Price (01 June) 91,780
Gautam Budh Nagar Silver Rate - June : Closing Price (21 June) 89,410
Gautam Budh Nagar Silver Rate - May : Highest Price 96,320
Gautam Budh Nagar Silver Rate - May : Lowest Price 80,990
Gautam Budh Nagar Silver Rate - May : Average Price 88,228
Gautam Budh Nagar Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 81,130
Gautam Budh Nagar Silver Rate - May : Closing Price (31 May) 91,780
Gautam Budh Nagar Silver Rate - April : Highest Price 84,040
Gautam Budh Nagar Silver Rate - April : Lowest Price 75,690
Gautam Budh Nagar Silver Rate - April : Average Price 81,781
Gautam Budh Nagar Silver Rate - April : Opening Price (01 April) 75,690
Gautam Budh Nagar Silver Rate - April : Closing Price (30 April) 80,840
Gautam Budh Nagar Silver Rate - March : Highest Price 75,700
Gautam Budh Nagar Silver Rate - March : Lowest Price 72,210
Gautam Budh Nagar Silver Rate - March : Average Price 74,558
Gautam Budh Nagar Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 72,210
Gautam Budh Nagar Silver Rate - March : Closing Price (31 March) 75,160
Gautam Budh Nagar - All Cities Near : Silver Price