Solapur, Maharashtra : Gold & Silver Price

Solapur : Gold Rate

15 June 2024
71,940
+0.00
Date Price Change
14 June 2024 71,940 +830.00
13 June 2024 71,110 -770.00
12 June 2024 71,880 +410.00
11 June 2024 71,470 +90.00
10 June 2024 71,380 +80.00
09 June 2024 71,300 +10.00
08 June 2024 71,290 +10.00
07 June 2024 71,280 -1,780.00
06 June 2024 73,060 +590.00
05 June 2024 72,470 +540.00
Solapur Gold Rate - June : Highest Price 73,060
Solapur Gold Rate - June : Lowest Price 71,110
Solapur Gold Rate - June : Average Price 71,769
Solapur Gold Rate - June : Opening Price (01 June) 71,760
Solapur Gold Rate - June : Closing Price (14 June) 71,940
Solapur Gold Rate - May : Highest Price 74,590
Solapur Gold Rate - May : Lowest Price 70,770
Solapur Gold Rate - May : Average Price 72,296
Solapur Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 70,770
Solapur Gold Rate - May : Closing Price (31 May) 71,750
Solapur Gold Rate - April : Highest Price 72,990
Solapur Gold Rate - April : Lowest Price 68,260
Solapur Gold Rate - April : Average Price 71,307
Solapur Gold Rate - April : Opening Price (01 April) 68,260
Solapur Gold Rate - April : Closing Price (30 April) 70,540
Solapur Gold Rate - March : Highest Price 68,030
Solapur Gold Rate - March : Lowest Price 63,670
Solapur Gold Rate - March : Average Price 65,900
Solapur Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 63,670
Solapur Gold Rate - March : Closing Price (31 March) 67,630
Solapur - All Cities Near : Gold Price

Solapur : Silver Rate

15 June 2024
89,360.00
+0.00
Date Price Change
14 June 2024 89,360 +1,190.00
13 June 2024 88,170 -2,420.00
12 June 2024 90,590 +1,760.00
11 June 2024 88,830 -1,340.00
10 June 2024 90,170 +1,120.00
09 June 2024 89,050 +0.00
08 June 2024 89,050 +10.00
07 June 2024 89,040 -4,930.00
06 June 2024 93,970 +3,260.00
05 June 2024 90,710 +950.00
Solapur Silver Rate - June : Highest Price 93,970
Solapur Silver Rate - June : Lowest Price 88,170
Solapur Silver Rate - June : Average Price 90,314
Solapur Silver Rate - June : Opening Price (01 June) 91,760
Solapur Silver Rate - June : Closing Price (14 June) 89,360
Solapur Silver Rate - May : Highest Price 96,290
Solapur Silver Rate - May : Lowest Price 80,970
Solapur Silver Rate - May : Average Price 88,205
Solapur Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 81,110
Solapur Silver Rate - May : Closing Price (31 May) 91,750
Solapur Silver Rate - April : Highest Price 84,020
Solapur Silver Rate - April : Lowest Price 75,670
Solapur Silver Rate - April : Average Price 81,760
Solapur Silver Rate - April : Opening Price (01 April) 75,670
Solapur Silver Rate - April : Closing Price (30 April) 80,820
Solapur Silver Rate - March : Highest Price 75,680
Solapur Silver Rate - March : Lowest Price 72,190
Solapur Silver Rate - March : Average Price 74,539
Solapur Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 72,190
Solapur Silver Rate - March : Closing Price (31 March) 75,140
Solapur - All Cities Near : Silver Price