Hapur, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Hapur : Gold Rate

23 April 2024
71,200
-40.00
Date Price Change
22 April 2024 71,240 -1,600.00
21 April 2024 72,840 +0.00
20 April 2024 72,840 +10.00
19 April 2024 72,830 +120.00
18 April 2024 72,710 +230.00
17 April 2024 72,480 -530.00
16 April 2024 73,010 +760.00
15 April 2024 72,250 +330.00
14 April 2024 71,920 +0.00
13 April 2024 71,920 +10.00
Hapur Gold Rate - April : Highest Price 73,010
Hapur Gold Rate - April : Lowest Price 68,270
Hapur Gold Rate - April : Average Price 71,334
Hapur Gold Rate - April : Opening Price (01 April) 68,270
Hapur Gold Rate - April : Closing Price (22 April) 71,240
Hapur Gold Rate - March : Highest Price 68,050
Hapur Gold Rate - March : Lowest Price 63,690
Hapur Gold Rate - March : Average Price 65,918
Hapur Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 63,690
Hapur Gold Rate - March : Closing Price (31 March) 67,650
Hapur Gold Rate - February : Highest Price 62,900
Hapur Gold Rate - February : Lowest Price 61,410
Hapur Gold Rate - February : Average Price 62,221
Hapur Gold Rate - February : Opening Price (01 February) 62,900
Hapur Gold Rate - February : Closing Price (29 February) 62,620
Hapur Gold Rate - January : Highest Price 63,410
Hapur Gold Rate - January : Lowest Price 61,620
Hapur Gold Rate - January : Average Price 62,397
Hapur Gold Rate - January : Opening Price (01 January) 63,410
Hapur Gold Rate - January : Closing Price (31 January) 62,680
Hapur - All Cities Near : Gold Price

Hapur : Silver Rate

23 April 2024
81,000.00
+180.00
Date Price Change
22 April 2024 80,820 -2,970.00
21 April 2024 83,790 +0.00
20 April 2024 83,790 +10.00
19 April 2024 83,780 +220.00
18 April 2024 83,560 -150.00
17 April 2024 83,710 -10.00
16 April 2024 83,720 -320.00
15 April 2024 84,040 +780.00
14 April 2024 83,260 +0.00
13 April 2024 83,260 +10.00
Hapur Silver Rate - April : Highest Price 84,040
Hapur Silver Rate - April : Lowest Price 75,690
Hapur Silver Rate - April : Average Price 81,958
Hapur Silver Rate - April : Opening Price (01 April) 75,690
Hapur Silver Rate - April : Closing Price (22 April) 80,820
Hapur Silver Rate - March : Highest Price 75,700
Hapur Silver Rate - March : Lowest Price 72,210
Hapur Silver Rate - March : Average Price 74,558
Hapur Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 72,210
Hapur Silver Rate - March : Closing Price (31 March) 75,160
Hapur Silver Rate - February : Highest Price 72,350
Hapur Silver Rate - February : Lowest Price 69,080
Hapur Silver Rate - February : Average Price 70,941
Hapur Silver Rate - February : Opening Price (01 February) 72,350
Hapur Silver Rate - February : Closing Price (29 February) 71,200
Hapur Silver Rate - January : Highest Price 74,370
Hapur Silver Rate - January : Lowest Price 70,890
Hapur Silver Rate - January : Average Price 72,176
Hapur Silver Rate - January : Opening Price (01 January) 74,370
Hapur Silver Rate - January : Closing Price (31 January) 72,360
Hapur - All Cities Near : Silver Price