Hapur, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Hapur : Gold Rate

10 August 2022
52,360
+120.00
Date Price Change
09 August 2022 52,240 +0.00
08 August 2022 52,240 +400.00
07 August 2022 51,840 +10.00
06 August 2022 51,830 +0.00
05 August 2022 51,830 -310.00
04 August 2022 52,140 -520.00
03 August 2022 52,660 +1,110.00
02 August 2022 51,550 +90.00
01 August 2022 51,460 -50.00
31 July 2022 51,510 -1,310.00
Hapur Gold Rate - August : Highest Price 52,660
Hapur Gold Rate - August : Lowest Price 51,460
Hapur Gold Rate - August : Average Price 51,977
Hapur Gold Rate - August : Opening Price (01 August) 51,460
Hapur Gold Rate - August : Closing Price (09 August) 52,240
Hapur Gold Rate - July : Highest Price 53,360
Hapur Gold Rate - July : Lowest Price 51,510
Hapur Gold Rate - July : Average Price 51,999
Hapur Gold Rate - July : Opening Price (01 July) 51,710
Hapur Gold Rate - July : Closing Price (31 July) 51,510
Hapur Gold Rate - June : Highest Price 52,930
Hapur Gold Rate - June : Lowest Price 51,380
Hapur Gold Rate - June : Average Price 52,088
Hapur Gold Rate - June : Opening Price (01 June) 52,060
Hapur Gold Rate - June : Closing Price (30 June) 51,930
Hapur Gold Rate - May : Highest Price 52,980
Hapur Gold Rate - May : Lowest Price 51,050
Hapur Gold Rate - May : Average Price 51,922
Hapur Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 52,480
Hapur Gold Rate - May : Closing Price (31 May) 52,120
Hapur - All Cities Near : Gold Price

Hapur : Silver Rate

10 August 2022
58,800.00
-370.00
Date Price Change
09 August 2022 59,170 +0.00
08 August 2022 59,170 +1,670.00
07 August 2022 57,500 +10.00
06 August 2022 57,490 +0.00
05 August 2022 57,490 -610.00
04 August 2022 58,100 +360.00
03 August 2022 57,740 +160.00
02 August 2022 57,580 -770.00
01 August 2022 58,350 +630.00
31 July 2022 57,720 -1,600.00
Hapur Silver Rate - August : Highest Price 59,170
Hapur Silver Rate - August : Lowest Price 57,490
Hapur Silver Rate - August : Average Price 58,066
Hapur Silver Rate - August : Opening Price (01 August) 58,350
Hapur Silver Rate - August : Closing Price (09 August) 59,170
Hapur Silver Rate - July : Highest Price 59,870
Hapur Silver Rate - July : Lowest Price 55,700
Hapur Silver Rate - July : Average Price 58,022
Hapur Silver Rate - July : Opening Price (01 July) 59,710
Hapur Silver Rate - July : Closing Price (31 July) 57,720
Hapur Silver Rate - June : Highest Price 63,810
Hapur Silver Rate - June : Lowest Price 60,460
Hapur Silver Rate - June : Average Price 62,491
Hapur Silver Rate - June : Opening Price (01 June) 62,570
Hapur Silver Rate - June : Closing Price (30 June) 60,460
Hapur Silver Rate - May : Highest Price 65,430
Hapur Silver Rate - May : Lowest Price 60,140
Hapur Silver Rate - May : Average Price 62,924
Hapur Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 65,430
Hapur Silver Rate - May : Closing Price (31 May) 63,350
Hapur - All Cities Near : Silver Price