Shahjahanpur, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Shahjahanpur : Gold Rate

Today 26 October 2021
49,340
+410.00
Date Price Change
25 October 2021 48,930 +400.00
24 October 2021 48,530 +0.00
23 October 2021 48,530 +0.00
22 October 2021 48,530 -90.00
21 October 2021 48,620 +220.00
20 October 2021 48,400 -10.00
19 October 2021 48,410 +80.00
18 October 2021 48,330 -720.00
17 October 2021 49,050 +0.00
16 October 2021 49,050 +0.00
Shahjahanpur Gold Rate - October : Highest Price 49,050
Shahjahanpur Gold Rate - October : Lowest Price 47,380
Shahjahanpur Gold Rate - October : Average Price 48,259
Shahjahanpur Gold Rate - October : Opening Price (01 October) 47,420
Shahjahanpur Gold Rate - October : Closing Price (25 October) 48,930
Shahjahanpur Gold Rate - September : Highest Price 48,650
Shahjahanpur Gold Rate - September : Lowest Price 46,670
Shahjahanpur Gold Rate - September : Average Price 47,723
Shahjahanpur Gold Rate - September : Opening Price (01 September) 48,240
Shahjahanpur Gold Rate - September : Closing Price (30 September) 46,670
Shahjahanpur Gold Rate - August : Highest Price 49,430
Shahjahanpur Gold Rate - August : Lowest Price 46,970
Shahjahanpur Gold Rate - August : Average Price 48,302
Shahjahanpur Gold Rate - August : Opening Price (01 August) 49,430
Shahjahanpur Gold Rate - August : Closing Price (31 August) 48,280
Shahjahanpur Gold Rate - July : Highest Price 49,550
Shahjahanpur Gold Rate - July : Lowest Price 47,950
Shahjahanpur Gold Rate - July : Average Price 48,866
Shahjahanpur Gold Rate - July : Opening Price (01 July) 47,950
Shahjahanpur Gold Rate - July : Closing Price (31 July) 49,430
Shahjahanpur - All Cities Near : Gold Price

Shahjahanpur : Silver Rate

Today 26 October 2021
67,710.00
+500.00
Date Price Change
25 October 2021 67,210 +660.00
24 October 2021 66,550 +0.00
23 October 2021 66,550 +0.00
22 October 2021 66,550 -610.00
21 October 2021 67,160 +1,180.00
20 October 2021 65,980 +1,210.00
19 October 2021 64,770 +0.00
18 October 2021 64,770 +390.00
17 October 2021 64,380 +0.00
16 October 2021 64,380 +0.00
Shahjahanpur Silver Rate - October : Highest Price 67,210
Shahjahanpur Silver Rate - October : Lowest Price 61,030
Shahjahanpur Silver Rate - October : Average Price 63,883
Shahjahanpur Silver Rate - October : Opening Price (01 October) 61,030
Shahjahanpur Silver Rate - October : Closing Price (25 October) 67,210
Shahjahanpur Silver Rate - September : Highest Price 66,840
Shahjahanpur Silver Rate - September : Lowest Price 59,770
Shahjahanpur Silver Rate - September : Average Price 63,748
Shahjahanpur Silver Rate - September : Opening Price (01 September) 64,410
Shahjahanpur Silver Rate - September : Closing Price (30 September) 59,770
Shahjahanpur Silver Rate - August : Highest Price 69,820
Shahjahanpur Silver Rate - August : Lowest Price 63,180
Shahjahanpur Silver Rate - August : Average Price 65,519
Shahjahanpur Silver Rate - August : Opening Price (01 August) 69,820
Shahjahanpur Silver Rate - August : Closing Price (31 August) 64,520
Shahjahanpur Silver Rate - July : Highest Price 71,850
Shahjahanpur Silver Rate - July : Lowest Price 67,620
Shahjahanpur Silver Rate - July : Average Price 70,004
Shahjahanpur Silver Rate - July : Opening Price (01 July) 69,750
Shahjahanpur Silver Rate - July : Closing Price (31 July) 69,820
Shahjahanpur - All Cities Near : Silver Price