Jayashankar Bhupalpa, Telangana : Gold & Silver Price

Jayashankar Bhupalpa : Gold Rate

07 June 2023
59,900
-150.00
Date Price Change
06 June 2023 60,050 +190.00
05 June 2023 59,860 +240.00
04 June 2023 59,620 +0.00
03 June 2023 59,620 +10.00
02 June 2023 59,610 -660.00
01 June 2023 60,270 +0.00
31 May 2023 60,270 +20.00
30 May 2023 60,250 +500.00
29 May 2023 59,750 +90.00
28 May 2023 59,660 +0.00
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Highest Price 60,270
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Lowest Price 59,610
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Average Price 59,838
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Opening Price (01 June) 60,270
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Closing Price (06 June) 60,050
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Highest Price 61,680
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Lowest Price 59,650
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Average Price 60,611
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 60,110
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Closing Price (31 May) 60,270
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - April : Highest Price 61,330
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - April : Lowest Price 59,620
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - April : Average Price 60,340
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - April : Opening Price (01 April) 59,620
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - April : Closing Price (30 April) 60,100
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - March : Highest Price 59,860
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - March : Lowest Price 55,050
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - March : Average Price 57,878
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 55,980
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - March : Closing Price (31 March) 59,610
Jayashankar Bhupalpa - All Cities Near : Gold Price

Jayashankar Bhupalpa : Silver Rate

07 June 2023
71,900.00
-240.00
Date Price Change
06 June 2023 72,140 +60.00
05 June 2023 72,080 -110.00
04 June 2023 72,190 +0.00
03 June 2023 72,190 +10.00
02 June 2023 72,180 -630.00
01 June 2023 72,810 +480.00
31 May 2023 72,330 +1,070.00
30 May 2023 71,260 -30.00
29 May 2023 71,290 -180.00
28 May 2023 71,470 +10.00
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Highest Price 72,810
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Lowest Price 72,080
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Average Price 72,265
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Opening Price (01 June) 72,810
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Closing Price (06 June) 72,140
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Highest Price 78,110
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Lowest Price 70,380
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Average Price 73,882
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 75,520
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Closing Price (31 May) 72,330
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - April : Highest Price 77,300
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - April : Lowest Price 72,330
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - April : Average Price 74,931
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - April : Opening Price (01 April) 72,410
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - April : Closing Price (30 April) 75,520
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - March : Highest Price 72,400
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - March : Lowest Price 61,940
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - March : Average Price 67,087
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 64,560
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - March : Closing Price (31 March) 72,400
Jayashankar Bhupalpa - All Cities Near : Silver Price