Sant Ravi Nagar, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Sant Ravi Nagar : Gold Rate

Today 26 May 2022
52,020
-350.00
Date Price Change
25 May 2022 52,370 +260.00
24 May 2022 52,110 +80.00
23 May 2022 52,030 +290.00
22 May 2022 51,740 +0.00
21 May 2022 51,740 +0.00
20 May 2022 51,740 +330.00
19 May 2022 51,410 +50.00
18 May 2022 51,360 -80.00
17 May 2022 51,440 +390.00
16 May 2022 51,050 -310.00
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Highest Price 52,980
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Lowest Price 51,050
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Average Price 51,883
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 52,480
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Closing Price (25 May) 52,370
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Highest Price 54,530
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Lowest Price 52,410
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Average Price 53,356
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Opening Price (01 April) 52,810
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Closing Price (30 April) 52,480
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Highest Price 55,510
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Lowest Price 51,410
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Average Price 53,219
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 51,410
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Closing Price (31 March) 52,160
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Highest Price 52,760
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Lowest Price 48,820
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Average Price 50,541
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Opening Price (01 February) 48,820
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Closing Price (28 February) 51,410
Sant Ravi Nagar - All Cities Near : Gold Price

Sant Ravi Nagar : Silver Rate

Today 26 May 2022
62,990.00
-450.00
Date Price Change
25 May 2022 63,440 +680.00
24 May 2022 62,760 -100.00
23 May 2022 62,860 -160.00
22 May 2022 63,020 +0.00
21 May 2022 63,020 +0.00
20 May 2022 63,020 +800.00
19 May 2022 62,220 -390.00
18 May 2022 62,610 +240.00
17 May 2022 62,370 +1,630.00
16 May 2022 60,740 +600.00
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Highest Price 65,430
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Lowest Price 60,140
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Average Price 62,837
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 65,430
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Closing Price (25 May) 63,440
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Highest Price 71,630
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Lowest Price 65,430
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Average Price 68,791
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Opening Price (01 April) 69,090
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Closing Price (30 April) 65,430
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Highest Price 73,080
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Lowest Price 65,540
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Average Price 70,163
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 65,540
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Closing Price (31 March) 69,000
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Highest Price 67,600
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Lowest Price 62,170
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Average Price 64,618
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Opening Price (01 February) 62,420
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Closing Price (28 February) 65,540
Sant Ravi Nagar - All Cities Near : Silver Price