Sant Ravi Nagar, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Sant Ravi Nagar : Gold Rate

23 May 2024
72,140
-1,130.00
Date Price Change
22 May 2024 73,270 -960.00
21 May 2024 74,230 -380.00
20 May 2024 74,610 +650.00
19 May 2024 73,960 +10.00
18 May 2024 73,950 +0.00
17 May 2024 73,950 +800.00
16 May 2024 73,150 -130.00
15 May 2024 73,280 +800.00
14 May 2024 72,480 +470.00
13 May 2024 72,010 -880.00
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Highest Price 74,610
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Lowest Price 70,790
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Average Price 72,482
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 70,790
Sant Ravi Nagar Gold Rate - May : Closing Price (22 May) 73,270
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Highest Price 73,010
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Lowest Price 68,270
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Average Price 71,326
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Opening Price (01 April) 68,270
Sant Ravi Nagar Gold Rate - April : Closing Price (30 April) 70,560
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Highest Price 68,050
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Lowest Price 63,690
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Average Price 65,918
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 63,690
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Closing Price (31 March) 67,650
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Highest Price 62,900
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Lowest Price 61,410
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Average Price 62,221
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Opening Price (01 February) 62,900
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Closing Price (29 February) 62,620
Sant Ravi Nagar - All Cities Near : Gold Price

Sant Ravi Nagar : Silver Rate

23 May 2024
90,890.00
-2,120.00
Date Price Change
22 May 2024 93,010 -1,750.00
21 May 2024 94,760 -770.00
20 May 2024 95,530 +4,340.00
19 May 2024 91,190 +10.00
18 May 2024 91,180 +10.00
17 May 2024 91,170 +3,820.00
16 May 2024 87,350 +380.00
15 May 2024 86,970 +1,530.00
14 May 2024 85,440 +570.00
13 May 2024 84,870 -100.00
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Highest Price 95,530
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Lowest Price 80,990
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Average Price 86,292
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 81,130
Sant Ravi Nagar Silver Rate - May : Closing Price (22 May) 93,010
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Highest Price 84,040
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Lowest Price 75,690
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Average Price 81,781
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Opening Price (01 April) 75,690
Sant Ravi Nagar Silver Rate - April : Closing Price (30 April) 80,840
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Highest Price 75,700
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Lowest Price 72,210
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Average Price 74,558
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 72,210
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Closing Price (31 March) 75,160
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Highest Price 72,350
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Lowest Price 69,080
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Average Price 70,941
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Opening Price (01 February) 72,350
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Closing Price (29 February) 71,200
Sant Ravi Nagar - All Cities Near : Silver Price