Latur : Gold & Silver Price in all near Cities

Latur : Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Bid 26 May 2022 52,010
Bidar 26 May 2022 52,050
Gulbarga 26 May 2022 52,050
Hingoli 26 May 2022 52,010
Latur 26 May 2022 52,010
Nanded 26 May 2022 52,010
Osmanabad 26 May 2022 52,010
Parbhani 26 May 2022 52,010
Solapur 26 May 2022 52,010
Latur : Gold Price

Latur : Silver Rate in all near Cities

City Date Price
Bid 26 May 2022 62,980
Bidar 26 May 2022 63,020
Gulbarga 26 May 2022 63,020
Hingoli 26 May 2022 62,980
Latur 26 May 2022 62,980
Nanded 26 May 2022 62,980
Osmanabad 26 May 2022 62,980
Parbhani 26 May 2022 62,980
Solapur 26 May 2022 62,980
Latur : Silver Price