અલમોરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અલમોરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 જુલાઈ 2022 51,730
અમરોહા 02 જુલાઈ 2022 51,710
બાગેશ્વર 02 જુલાઈ 2022 51,730
બરેલી 02 જુલાઈ 2022 51,710
બિજનોર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ચમોલી 02 જુલાઈ 2022 51,730
ચંપાવાટ 02 જુલાઈ 2022 51,730
હરિદ્વાર 02 જુલાઈ 2022 51,730
મુરાદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
નૈનીતાલ 02 જુલાઈ 2022 51,730
પૌરી 02 જુલાઈ 2022 51,730
પીલીભીત 02 જુલાઈ 2022 51,710
પિથોરાગ 02 જુલાઈ 2022 51,730
રામપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
રુદ્રપ્રયાગ 02 જુલાઈ 2022 51,730
સંભલ 02 જુલાઈ 2022 51,710
તેહરી ગarhવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,730
ઉધમસિંહ નાગર 02 જુલાઈ 2022 51,730
અલમોરા : સોનાનો ભાવ

અલમોરા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 જુલાઈ 2022 59,730
અમરોહા 02 જુલાઈ 2022 59,710
બાગેશ્વર 02 જુલાઈ 2022 59,730
બરેલી 02 જુલાઈ 2022 59,710
બિજનોર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ચમોલી 02 જુલાઈ 2022 59,730
ચંપાવાટ 02 જુલાઈ 2022 59,730
હરિદ્વાર 02 જુલાઈ 2022 59,730
મુરાદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
નૈનીતાલ 02 જુલાઈ 2022 59,730
પૌરી 02 જુલાઈ 2022 59,730
પીલીભીત 02 જુલાઈ 2022 59,710
પિથોરાગ 02 જુલાઈ 2022 59,730
રામપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
રુદ્રપ્રયાગ 02 જુલાઈ 2022 59,730
સંભલ 02 જુલાઈ 2022 59,710
તેહરી ગarhવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,730
ઉધમસિંહ નાગર 02 જુલાઈ 2022 59,730
અલમોરા : ચાંદીના ભાવ