અલમોરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અલમોરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 જૂન 2023 60,220
અમરોહા 02 જૂન 2023 60,200
બાગેશ્વર 02 જૂન 2023 60,220
બરેલી 02 જૂન 2023 60,200
બિજનોર 02 જૂન 2023 60,200
ચમોલી 02 જૂન 2023 60,220
ચંપાવાટ 02 જૂન 2023 60,220
હરિદ્વાર 02 જૂન 2023 60,220
મુરાદાબાદ 02 જૂન 2023 60,200
નૈનીતાલ 02 જૂન 2023 60,220
પૌરી 02 જૂન 2023 60,220
પીલીભીત 02 જૂન 2023 60,200
પિથોરાગ 02 જૂન 2023 60,220
રામપુર 02 જૂન 2023 60,200
રુદ્રપ્રયાગ 02 જૂન 2023 60,220
સંભલ 02 જૂન 2023 60,200
તેહરી ગarhવાલ 02 જૂન 2023 60,220
ઉધમસિંહ નાગર 02 જૂન 2023 60,220
અલમોરા : સોનાનો ભાવ

અલમોરા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 જૂન 2023 72,890
અમરોહા 02 જૂન 2023 72,870
બાગેશ્વર 02 જૂન 2023 72,890
બરેલી 02 જૂન 2023 72,870
બિજનોર 02 જૂન 2023 72,870
ચમોલી 02 જૂન 2023 72,890
ચંપાવાટ 02 જૂન 2023 72,890
હરિદ્વાર 02 જૂન 2023 72,890
મુરાદાબાદ 02 જૂન 2023 72,870
નૈનીતાલ 02 જૂન 2023 72,890
પૌરી 02 જૂન 2023 72,890
પીલીભીત 02 જૂન 2023 72,870
પિથોરાગ 02 જૂન 2023 72,890
રામપુર 02 જૂન 2023 72,870
રુદ્રપ્રયાગ 02 જૂન 2023 72,890
સંભલ 02 જૂન 2023 72,870
તેહરી ગarhવાલ 02 જૂન 2023 72,890
ઉધમસિંહ નાગર 02 જૂન 2023 72,890
અલમોરા : ચાંદીના ભાવ