બહરાઇચ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બહરાઇચ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 18 જૂન 2024 71,410
બહરાઇચ 18 જૂન 2024 71,410
બલરામપુર 18 જૂન 2024 71,410
બારાબંકી 18 જૂન 2024 71,410
બસ્તી 18 જૂન 2024 71,410
ફૈઝાબાદ 18 જૂન 2024 71,410
ગોંડા 18 જૂન 2024 71,410
હરદોઈ 18 જૂન 2024 71,410
લખીમપુર 18 જૂન 2024 71,410
લખનૌ 18 જૂન 2024 71,410
રાય બરેલી 18 જૂન 2024 71,410
શ્રાવસ્તિ 18 જૂન 2024 71,410
સિધ્ધાર્થનગર 18 જૂન 2024 71,410
સીતાપુર 18 જૂન 2024 71,410
સુલતાનપુર 18 જૂન 2024 71,410
ઉન્નાવ 18 જૂન 2024 71,410
બહરાઇચ : સોનાનો ભાવ

બહરાઇચ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 18 જૂન 2024 88,440
બહરાઇચ 18 જૂન 2024 88,440
બલરામપુર 18 જૂન 2024 88,440
બારાબંકી 18 જૂન 2024 88,440
બસ્તી 18 જૂન 2024 88,440
ફૈઝાબાદ 18 જૂન 2024 88,440
ગોંડા 18 જૂન 2024 88,440
હરદોઈ 18 જૂન 2024 88,440
લખીમપુર 18 જૂન 2024 88,440
લખનૌ 18 જૂન 2024 88,440
રાય બરેલી 18 જૂન 2024 88,440
શ્રાવસ્તિ 18 જૂન 2024 88,440
સિધ્ધાર્થનગર 18 જૂન 2024 88,440
સીતાપુર 18 જૂન 2024 88,440
સુલતાનપુર 18 જૂન 2024 88,440
ઉન્નાવ 18 જૂન 2024 88,440
બહરાઇચ : ચાંદીના ભાવ