બલરામપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બલરામપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 02 જૂન 2023 60,100
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 02 જૂન 2023 60,100
બહરાઇચ 02 જૂન 2023 60,100
બલરામપુર 02 જૂન 2023 60,100
બારાબંકી 02 જૂન 2023 60,100
બસ્તી 02 જૂન 2023 60,100
ફૈઝાબાદ 02 જૂન 2023 60,100
ગોંડા 02 જૂન 2023 60,100
ગોરખપુર 02 જૂન 2023 60,100
લખીમપુર 02 જૂન 2023 60,100
લખનૌ 02 જૂન 2023 60,100
મહારાજગંજ 02 જૂન 2023 60,100
સંત કબીર નગર 02 જૂન 2023 60,100
શ્રાવસ્તિ 02 જૂન 2023 60,100
સિધ્ધાર્થનગર 02 જૂન 2023 60,100
સુલતાનપુર 02 જૂન 2023 60,100
બલરામપુર : સોનાનો ભાવ

બલરામપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 02 જૂન 2023 72,650
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 02 જૂન 2023 72,650
બહરાઇચ 02 જૂન 2023 72,650
બલરામપુર 02 જૂન 2023 72,650
બારાબંકી 02 જૂન 2023 72,650
બસ્તી 02 જૂન 2023 72,650
ફૈઝાબાદ 02 જૂન 2023 72,650
ગોંડા 02 જૂન 2023 72,650
ગોરખપુર 02 જૂન 2023 72,650
લખીમપુર 02 જૂન 2023 72,650
લખનૌ 02 જૂન 2023 72,650
મહારાજગંજ 02 જૂન 2023 72,650
સંત કબીર નગર 02 જૂન 2023 72,650
શ્રાવસ્તિ 02 જૂન 2023 72,650
સિધ્ધાર્થનગર 02 જૂન 2023 72,650
સુલતાનપુર 02 જૂન 2023 72,650
બલરામપુર : ચાંદીના ભાવ