બિજનોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બિજનોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
અમરોહા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બાગપત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બિજનોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બુલંદશહેર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સિવિલ લાઇન્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
સંરક્ષણ કોલોની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
દહેરાદૂન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
દ્વારકા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
ફરીદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
ગૌતમ બુધ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગાઝિયાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગુડગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
હાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
હરિદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
કરનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કુરુક્ષેત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
મેરઠ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મુરાદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મુઝફ્ફરનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નૈનીતાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
નરેલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
નવી દિલ્હી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
પલવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
પાણીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
પૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
પ્રીત વિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
રાજૌરી ગાર્ડન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
રામપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રોહિણી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
રોહતક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
રુદ્રપ્રયાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
સહારનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સાકેત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
સંભલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શાહદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
શામલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સિરમૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સોનીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
તેહરી ગarhવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
ઉધમસિંહ નાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
ઉત્તરકાશી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
યમુના વિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,080
યમુનાનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
બિજનોર : સોનાનો ભાવ

બિજનોર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
અમરોહા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બાગપત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બિજનોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બુલંદશહેર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સિવિલ લાઇન્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
સંરક્ષણ કોલોની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
દહેરાદૂન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
દ્વારકા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
ફરીદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
ગૌતમ બુધ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગાઝિયાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગુડગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
હાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
હરિદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
કરનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કુરુક્ષેત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
મેરઠ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મુરાદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મુઝફ્ફરનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નૈનીતાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
નરેલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
નવી દિલ્હી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
પલવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
પાણીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
પૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
પ્રીત વિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
રાજૌરી ગાર્ડન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
રામપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રોહિણી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
રોહતક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
રુદ્રપ્રયાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
સહારનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સાકેત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
સંભલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શાહદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
શામલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સિરમૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સોનીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
તેહરી ગarhવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
ઉધમસિંહ નાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
ઉત્તરકાશી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
યમુના વિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,700
યમુનાનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
બિજનોર : ચાંદીના ભાવ