બડાઉન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બડાઉન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 05 જુલાઈ 2022 53,150
અલીગ. 05 જુલાઈ 2022 53,150
અમરોહા 05 જુલાઈ 2022 53,150
Uraરૈયા 05 જુલાઈ 2022 53,150
બરેલી 05 જુલાઈ 2022 53,150
બડાઉન 05 જુલાઈ 2022 53,150
બુલંદશહેર 05 જુલાઈ 2022 53,150
ઇટાહ 05 જુલાઈ 2022 53,150
ઇટાવા 05 જુલાઈ 2022 53,150
ફરુકખાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,150
ફિરોઝાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,150
ગૌતમ બુધ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,150
હાપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
હરદોઈ 05 જુલાઈ 2022 53,150
હાથરસ 05 જુલાઈ 2022 53,150
કન્નુજ 05 જુલાઈ 2022 53,150
કાશી રામ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,150
મૈનપુરી 05 જુલાઈ 2022 53,150
મથુરા 05 જુલાઈ 2022 53,150
મુરાદાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,150
નૈનીતાલ 05 જુલાઈ 2022 53,160
પીલીભીત 05 જુલાઈ 2022 53,150
રામપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
સંભલ 05 જુલાઈ 2022 53,150
શાહજહાંપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
સીતાપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
ઉધમસિંહ નાગર 05 જુલાઈ 2022 53,160
બડાઉન : સોનાનો ભાવ

બડાઉન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 05 જુલાઈ 2022 59,110
અલીગ. 05 જુલાઈ 2022 59,110
અમરોહા 05 જુલાઈ 2022 59,110
Uraરૈયા 05 જુલાઈ 2022 59,110
બરેલી 05 જુલાઈ 2022 59,110
બડાઉન 05 જુલાઈ 2022 59,110
બુલંદશહેર 05 જુલાઈ 2022 59,110
ઇટાહ 05 જુલાઈ 2022 59,110
ઇટાવા 05 જુલાઈ 2022 59,110
ફરુકખાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,110
ફિરોઝાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,110
ગૌતમ બુધ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,110
હાપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
હરદોઈ 05 જુલાઈ 2022 59,110
હાથરસ 05 જુલાઈ 2022 59,110
કન્નુજ 05 જુલાઈ 2022 59,110
કાશી રામ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,110
મૈનપુરી 05 જુલાઈ 2022 59,110
મથુરા 05 જુલાઈ 2022 59,110
મુરાદાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,110
નૈનીતાલ 05 જુલાઈ 2022 59,130
પીલીભીત 05 જુલાઈ 2022 59,110
રામપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
સંભલ 05 જુલાઈ 2022 59,110
શાહજહાંપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
સીતાપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
ઉધમસિંહ નાગર 05 જુલાઈ 2022 59,130
બડાઉન : ચાંદીના ભાવ