દહેરાદૂન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દહેરાદૂન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 30 મે 2023 59,970
બિજનોર 30 મે 2023 60,000
ચમોલી 30 મે 2023 60,010
ચંદીગ. 30 મે 2023 59,980
દહેરાદૂન 30 મે 2023 60,010
ફતેહગgarh સાહિબ 30 મે 2023 59,980
હરિદ્વાર 30 મે 2023 60,010
કરનાલ 30 મે 2023 59,970
કિન્નૌર 30 મે 2023 60,050
કુરુક્ષેત્ર 30 મે 2023 59,970
મેરઠ 30 મે 2023 60,000
મુઝફ્ફરનગર 30 મે 2023 60,000
પંચકુલા 30 મે 2023 59,970
પાણીપત 30 મે 2023 59,970
પટિયાલા 30 મે 2023 59,980
પૌરી 30 મે 2023 60,010
રુદ્રપ્રયાગ 30 મે 2023 60,010
સહારનપુર 30 મે 2023 60,000
સાસ નગર 30 મે 2023 59,980
શામલી 30 મે 2023 60,000
સિમલા 30 મે 2023 60,050
સિરમૌર 30 મે 2023 60,050
સોલન 30 મે 2023 60,050
તેહરી ગarhવાલ 30 મે 2023 60,010
ઉત્તરકાશી 30 મે 2023 60,010
યમુનાનગર 30 મે 2023 59,970
દહેરાદૂન : સોનાનો ભાવ

દહેરાદૂન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 30 મે 2023 70,980
બિજનોર 30 મે 2023 71,020
ચમોલી 30 મે 2023 71,040
ચંદીગ. 30 મે 2023 71,000
દહેરાદૂન 30 મે 2023 71,040
ફતેહગgarh સાહિબ 30 મે 2023 71,000
હરિદ્વાર 30 મે 2023 71,040
કરનાલ 30 મે 2023 70,980
કિન્નૌર 30 મે 2023 71,070
કુરુક્ષેત્ર 30 મે 2023 70,980
મેરઠ 30 મે 2023 71,020
મુઝફ્ફરનગર 30 મે 2023 71,020
પંચકુલા 30 મે 2023 70,980
પાણીપત 30 મે 2023 70,980
પટિયાલા 30 મે 2023 71,000
પૌરી 30 મે 2023 71,040
રુદ્રપ્રયાગ 30 મે 2023 71,040
સહારનપુર 30 મે 2023 71,020
સાસ નગર 30 મે 2023 71,000
શામલી 30 મે 2023 71,020
સિમલા 30 મે 2023 71,070
સિરમૌર 30 મે 2023 71,070
સોલન 30 મે 2023 71,070
તેહરી ગarhવાલ 30 મે 2023 71,040
ઉત્તરકાશી 30 મે 2023 71,040
યમુનાનગર 30 મે 2023 70,980
દહેરાદૂન : ચાંદીના ભાવ