દ્વારકા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દ્વારકા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 03 કુચ 2024 63,690
અલવર 03 કુચ 2024 63,670
અમરોહા 03 કુચ 2024 63,690
બાગપત 03 કુચ 2024 63,690
ભરતપુર 03 કુચ 2024 63,670
ભિવાની 03 કુચ 2024 63,660
બિજનોર 03 કુચ 2024 63,690
બુલંદશહેર 03 કુચ 2024 63,690
ચરકી દાદરી 03 કુચ 2024 63,660
સિવિલ લાઇન્સ 03 કુચ 2024 63,570
સંરક્ષણ કોલોની 03 કુચ 2024 63,570
દ્વારકા 03 કુચ 2024 63,570
ફરીદાબાદ 03 કુચ 2024 63,660
ગૌતમ બુધ નગર 03 કુચ 2024 63,690
ગાઝિયાબાદ 03 કુચ 2024 63,690
ગુડગાંવ 03 કુચ 2024 63,660
હાપુર 03 કુચ 2024 63,690
હાથરસ 03 કુચ 2024 63,690
હિસાર 03 કુચ 2024 63,660
ઝજ્જર 03 કુચ 2024 63,660
જીંદ 03 કુચ 2024 63,660
કૈથલ 03 કુચ 2024 63,660
કરનાલ 03 કુચ 2024 63,660
કુરુક્ષેત્ર 03 કુચ 2024 63,660
મહેન્દ્રગgarh 03 કુચ 2024 63,660
મથુરા 03 કુચ 2024 63,690
મેરઠ 03 કુચ 2024 63,690
મેવાત 03 કુચ 2024 63,660
મુઝફ્ફરનગર 03 કુચ 2024 63,690
નરેલા 03 કુચ 2024 63,570
નવી દિલ્હી 03 કુચ 2024 63,570
પલવાલ 03 કુચ 2024 63,660
પાણીપત 03 કુચ 2024 63,660
પ્રીત વિહાર 03 કુચ 2024 63,570
રાજૌરી ગાર્ડન 03 કુચ 2024 63,570
રેવારી 03 કુચ 2024 63,660
રોહિણી 03 કુચ 2024 63,570
રોહતક 03 કુચ 2024 63,660
સહારનપુર 03 કુચ 2024 63,690
સાકેત 03 કુચ 2024 63,570
સંભલ 03 કુચ 2024 63,690
શાહદરા 03 કુચ 2024 63,570
શામલી 03 કુચ 2024 63,690
સોનીપત 03 કુચ 2024 63,660
યમુના વિહાર 03 કુચ 2024 63,570
દ્વારકા : સોનાનો ભાવ

દ્વારકા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 03 કુચ 2024 72,220
અલવર 03 કુચ 2024 72,190
અમરોહા 03 કુચ 2024 72,220
બાગપત 03 કુચ 2024 72,220
ભરતપુર 03 કુચ 2024 72,190
ભિવાની 03 કુચ 2024 72,180
બિજનોર 03 કુચ 2024 72,220
બુલંદશહેર 03 કુચ 2024 72,220
ચરકી દાદરી 03 કુચ 2024 72,180
સિવિલ લાઇન્સ 03 કુચ 2024 72,070
સંરક્ષણ કોલોની 03 કુચ 2024 72,070
દ્વારકા 03 કુચ 2024 72,070
ફરીદાબાદ 03 કુચ 2024 72,180
ગૌતમ બુધ નગર 03 કુચ 2024 72,220
ગાઝિયાબાદ 03 કુચ 2024 72,220
ગુડગાંવ 03 કુચ 2024 72,180
હાપુર 03 કુચ 2024 72,220
હાથરસ 03 કુચ 2024 72,220
હિસાર 03 કુચ 2024 72,180
ઝજ્જર 03 કુચ 2024 72,180
જીંદ 03 કુચ 2024 72,180
કૈથલ 03 કુચ 2024 72,180
કરનાલ 03 કુચ 2024 72,180
કુરુક્ષેત્ર 03 કુચ 2024 72,180
મહેન્દ્રગgarh 03 કુચ 2024 72,180
મથુરા 03 કુચ 2024 72,220
મેરઠ 03 કુચ 2024 72,220
મેવાત 03 કુચ 2024 72,180
મુઝફ્ફરનગર 03 કુચ 2024 72,220
નરેલા 03 કુચ 2024 72,070
નવી દિલ્હી 03 કુચ 2024 72,070
પલવાલ 03 કુચ 2024 72,180
પાણીપત 03 કુચ 2024 72,180
પ્રીત વિહાર 03 કુચ 2024 72,070
રાજૌરી ગાર્ડન 03 કુચ 2024 72,070
રેવારી 03 કુચ 2024 72,180
રોહિણી 03 કુચ 2024 72,070
રોહતક 03 કુચ 2024 72,180
સહારનપુર 03 કુચ 2024 72,220
સાકેત 03 કુચ 2024 72,070
સંભલ 03 કુચ 2024 72,220
શાહદરા 03 કુચ 2024 72,070
શામલી 03 કુચ 2024 72,220
સોનીપત 03 કુચ 2024 72,180
યમુના વિહાર 03 કુચ 2024 72,070
દ્વારકા : ચાંદીના ભાવ