ગોંડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગોંડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 22 મે 2024 74,230
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 22 મે 2024 74,230
બહરાઇચ 22 મે 2024 74,230
બલરામપુર 22 મે 2024 74,230
બારાબંકી 22 મે 2024 74,230
બસ્તી 22 મે 2024 74,230
ફૈઝાબાદ 22 મે 2024 74,230
ગોંડા 22 મે 2024 74,230
ગોરખપુર 22 મે 2024 74,230
લખીમપુર 22 મે 2024 74,230
લખનૌ 22 મે 2024 74,230
મહારાજગંજ 22 મે 2024 74,230
પ્રતાપગgarh 22 મે 2024 74,230
રાય બરેલી 22 મે 2024 74,230
સંત કબીર નગર 22 મે 2024 74,230
શ્રાવસ્તિ 22 મે 2024 74,230
સિધ્ધાર્થનગર 22 મે 2024 74,230
સીતાપુર 22 મે 2024 74,230
સુલતાનપુર 22 મે 2024 74,230
ઉન્નાવ 22 મે 2024 74,230
ગોંડા : સોનાનો ભાવ

ગોંડા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 22 મે 2024 94,760
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 22 મે 2024 94,760
બહરાઇચ 22 મે 2024 94,760
બલરામપુર 22 મે 2024 94,760
બારાબંકી 22 મે 2024 94,760
બસ્તી 22 મે 2024 94,760
ફૈઝાબાદ 22 મે 2024 94,760
ગોંડા 22 મે 2024 94,760
ગોરખપુર 22 મે 2024 94,760
લખીમપુર 22 મે 2024 94,760
લખનૌ 22 મે 2024 94,760
મહારાજગંજ 22 મે 2024 94,760
પ્રતાપગgarh 22 મે 2024 94,760
રાય બરેલી 22 મે 2024 94,760
સંત કબીર નગર 22 મે 2024 94,760
શ્રાવસ્તિ 22 મે 2024 94,760
સિધ્ધાર્થનગર 22 મે 2024 94,760
સીતાપુર 22 મે 2024 94,760
સુલતાનપુર 22 મે 2024 94,760
ઉન્નાવ 22 મે 2024 94,760
ગોંડા : ચાંદીના ભાવ