ગુડગાંવ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુડગાંવ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 02 જુલાઈ 2022 51,710
અલવર 02 જુલાઈ 2022 51,690
અમરોહા 02 જુલાઈ 2022 51,710
બાગપત 02 જુલાઈ 2022 51,710
ભરતપુર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ભિવાની 02 જુલાઈ 2022 51,690
બિજનોર 02 જુલાઈ 2022 51,710
બુલંદશહેર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ચરકી દાદરી 02 જુલાઈ 2022 51,690
સિવિલ લાઇન્સ 02 જુલાઈ 2022 51,610
સંરક્ષણ કોલોની 02 જુલાઈ 2022 51,610
દ્વારકા 02 જુલાઈ 2022 51,610
ફરીદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ગૌતમ બુધ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગાઝિયાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગુડગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,690
હાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
હાથરસ 02 જુલાઈ 2022 51,710
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ઝજ્જર 02 જુલાઈ 2022 51,690
જીંદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કરનાલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
મહેન્દ્રગgarh 02 જુલાઈ 2022 51,690
મથુરા 02 જુલાઈ 2022 51,710
મેરઠ 02 જુલાઈ 2022 51,710
મેવાત 02 જુલાઈ 2022 51,690
મુઝફ્ફરનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
નરેલા 02 જુલાઈ 2022 51,610
નવી દિલ્હી 02 જુલાઈ 2022 51,610
પલવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
પાણીપત 02 જુલાઈ 2022 51,690
પ્રીત વિહાર 02 જુલાઈ 2022 51,610
રાજૌરી ગાર્ડન 02 જુલાઈ 2022 51,610
રેવારી 02 જુલાઈ 2022 51,690
રોહિણી 02 જુલાઈ 2022 51,610
રોહતક 02 જુલાઈ 2022 51,690
સાકેત 02 જુલાઈ 2022 51,610
સંભલ 02 જુલાઈ 2022 51,710
શાહદરા 02 જુલાઈ 2022 51,610
શામલી 02 જુલાઈ 2022 51,710
સોનીપત 02 જુલાઈ 2022 51,690
યમુના વિહાર 02 જુલાઈ 2022 51,610
ગુડગાંવ : સોનાનો ભાવ

ગુડગાંવ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 02 જુલાઈ 2022 59,710
અલવર 02 જુલાઈ 2022 59,690
અમરોહા 02 જુલાઈ 2022 59,710
બાગપત 02 જુલાઈ 2022 59,710
ભરતપુર 02 જુલાઈ 2022 59,690
ભિવાની 02 જુલાઈ 2022 59,680
બિજનોર 02 જુલાઈ 2022 59,710
બુલંદશહેર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ચરકી દાદરી 02 જુલાઈ 2022 59,680
સિવિલ લાઇન્સ 02 જુલાઈ 2022 59,600
સંરક્ષણ કોલોની 02 જુલાઈ 2022 59,600
દ્વારકા 02 જુલાઈ 2022 59,600
ફરીદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
ગૌતમ બુધ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગાઝિયાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગુડગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,680
હાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
હાથરસ 02 જુલાઈ 2022 59,710
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 59,680
ઝજ્જર 02 જુલાઈ 2022 59,680
જીંદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કરનાલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
મહેન્દ્રગgarh 02 જુલાઈ 2022 59,680
મથુરા 02 જુલાઈ 2022 59,710
મેરઠ 02 જુલાઈ 2022 59,710
મેવાત 02 જુલાઈ 2022 59,680
મુઝફ્ફરનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
નરેલા 02 જુલાઈ 2022 59,600
નવી દિલ્હી 02 જુલાઈ 2022 59,600
પલવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
પાણીપત 02 જુલાઈ 2022 59,680
પ્રીત વિહાર 02 જુલાઈ 2022 59,600
રાજૌરી ગાર્ડન 02 જુલાઈ 2022 59,600
રેવારી 02 જુલાઈ 2022 59,680
રોહિણી 02 જુલાઈ 2022 59,600
રોહતક 02 જુલાઈ 2022 59,680
સાકેત 02 જુલાઈ 2022 59,600
સંભલ 02 જુલાઈ 2022 59,710
શાહદરા 02 જુલાઈ 2022 59,600
શામલી 02 જુલાઈ 2022 59,710
સોનીપત 02 જુલાઈ 2022 59,680
યમુના વિહાર 02 જુલાઈ 2022 59,600
ગુડગાંવ : ચાંદીના ભાવ